Dụng cụ chia mẫu đá – cốt liệu 1″ (25.4mm) Matest Model A065

A065-Dung-cu-chia-mau-da-1-inch-Thiet-bi-chia-mau-da-1-inch-matest-a065-www.thieny.vn

Thiết bị / Dụng cụ chia mẫu đá – cốt liệu 1 inch (25.4mm)

Mod. A065 / Hãng Sx: Matest- Italy

-Phù hợp tiêu chuẩn  EN 933-3 / ASTM C136, 702 / NF P18-553 / UNI 8520 / AASHTO T27, T87/ BS 812:1, 1377:2, 1924:1 / UNE 83120

-Vật liệu bằng thép sơn phủ

-Cỡ rãnh : 1” (25.4mm)

-Dùng cỡ mẫu đá lớn nhất : 20mm

-Thanh có 12 khe rãnh

-Khối lượng:  11kg

Cung cấp kèm theo 02 khay thu mẫu

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý