CDR FoodLab – Italy

Máy đo kiểm tra chất lượng dầu ăn CDR Model FoodLab

Máy đo kiểm tra chất lượng dầu ăn Model FoodLab Hãng Sx: CDR- Italy -Hiển thị số trên màn hình màu cảm ứng 5.7 inch. -Dùng kiểm tra chất lượng dầu ăn, chất béo, dầu cá, quả hạch, sữa và sản phẩm sữa, sản phẩm trứng, dầu chiên, đồ ăn nhẹ, bánh kẹo, rau củ qua các […]

Máy đo kiểm tra chất lượng dầu ăn CDR Model FoodLab Junior

Máy đo kiểm tra chất lượng dầu ăn Model FoodLab Junior Hãng Sx: CDR- Italy -Hiển thị số trên màn hình màu cảm ứng 4.3 inch. -Dùng kiểm tra chất lượng dầu ăn, chất béo qua các chỉ số Axit béo tự do (FFA), Peroxide value (PV) hay độ Soaps (chọn bộ kít thử thích […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý