CDR FoodLab – Italy

Máy đo kiểm tra chất lượng dầu ăn CDR Model FoodLab Junior

Máy đo kiểm tra chất lượng dầu ăn Model FoodLab Junior Hãng Sx: CDR- Italy -Hiển thị số trên màn hình màu cảm ứng 4.3 inch. -Dùng kiểm tra chất lượng dầu ăn, chất béo qua các chỉ số Axit béo tự do (FFA), Peroxide value (PV) hay độ Soaps (chọn bộ kít thử thích […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý