Copley Scientific – UK

Máy đo độ tan rã thuốc viên Copley Scientific Model DTG 4000, Cat.no: 1204

Máy đo độ tan rã thuốc viên Model DTG 4000, Cat.no: 1204 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại thiết kế cho 03 chỗ thử -Phù hợp tiêu chuẩn USP/EP -Thiết bị được mô tả trong dược điển, được thiết kế để cung cấp một phương pháp lặp lại và tiêu chuẩn hóa để […]

Máy đo độ tan rã thuốc viên Copley Scientific Model DTG 3000, Cat.no: 1203

  Máy đo độ tan rã thuốc viên Model DTG 3000, Cat.no: 1203 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại thiết kế cho 03 chỗ thử -Phù hợp tiêu chuẩn USP/EP -Thiết bị được mô tả trong dược điển, được thiết kế để cung cấp một phương pháp lặp lại và tiêu chuẩn hóa […]

Máy đo độ tan rã thuốc viên Copley Scientific Model DTG 1000, Cat.no: 1201

Máy đo độ tan rã thuốc viên Model DTG 1000, Cat.no: 1201 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại thiết kế cho 01 chỗ thử -Phù hợp tiêu chuẩn USP/EP -Thiết bị được mô tả trong dược điển, được thiết kế để cung cấp một phương pháp lặp lại và tiêu chuẩn hóa để […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý