EMC Lab – Germany

Máy quang phổ so màu EMC Lab Model EMC-11D-V

Máy quang phổ so màu Model EMC-11D-V / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Tự động […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-11UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis  Model EMC-11-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Tự […]

Máy quang phổ khả kiến Vis EMC Lab Model EMC-16PC-V

Máy quang phổ khả kiến Vis Model EMC-16PC-V / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Phim nhấn dạng […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-16PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-16PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Phim […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-18PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-18PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Phim […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-31PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-31PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng 320 x 240mm. […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-32PCS-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-32PCS-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng 320 x 240mm. […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-61PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-61PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-61PCS-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-61PCS-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng 320 x 240mm. […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý