Julabo – Germany

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-900F, CORIO Series , cat.no. 9012706

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Model CD-900F, CORIO Series , cat.no. 9012706 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài  đặt và nhiệt […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-300F, CORIO Series , cat.no. 9012703

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Model CD-300F, CORIO Series , cat.no. 9012703 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài  đặt và nhiệt […]

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Julabo Model CD-200F, CORIO Series , cat.no. 9012701

Thiết bị tuần hoàn nhiệt lạnh- Thiết bị điều nhiệt lạnh- Bể điều nhiệt lạnh Model CD-200F, CORIO Series , cat.no. 9012701 Hãng Sx : Julabo- Đức -Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED trắng sáng dễ đọc, cài đặt nhiệt độ cài  đặt và nhiệt […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý