Minitube – Germany

Máy đo mật độ tinh trùng bò MINITUBE Model SDM6, Code: 12300/0008

Máy quang phổ đo mật độ tinh trùng bò Model SDM6, Code: 12300/0008 Hãng Sx: Minitube- Đức -Dùng để đo nhanh cho việc đánh giá mật độ tinh trùng của bò. -Máy cho kết quả chính xác, nhanh chóng và rất dễ sử dụng. -Hiển thị số trên màn hình cảm ứng rộng giá trị đo -Hiển […]

Máy đo mật độ tinh trùng heo MINITUBE Model SDM1

Máy quang phổ đo mật độ tinh trùng heo Model SDM 1, Code: 12300/0100 Hãng Sx: Minitube- Đức -Dùng để đo nhanh cho việc đánh giá mật độ tinh trùng của heo. -Máy cho kết quả chính xác, nhanh chóng và rất dễ sử dụng -Khônh cần pha loãng mẫu đo. -Hiển thị số trên […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý