Xi măng chuẩn 46h (Portland cement fineness standard 46h). Xuất xứ- Mỹ


Xi măng chuẩn 46h
Code: 46h
Xuất xứ: Mỹ
-Xi măng chuẩn 46h được thay thế cho 114q đã ngừng sản xuất trên thị trường.
-Dùng để hiệu chuẩn máy đo độ mịn Blaine theo tiêu chuẩn ASTM C204
-Cỡ hạt lọt sàng 45m đặt 7.43% theo ASTM C430
-Trọng lượng riêng của bề mặt (Blaine): 364.4 m2/kg
-Đóng gói : ống/lọ 05g

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý