Bình tỷ trọng Le Chatelier 250ml Matest Mod. E014

e014-binh-ty-trong-le-chatelier-matest-e014-www-thieny-vn

Bình tỷ trọng Le Chatelier 250ml

Mod. E014 / Hãng Matest- Italy/EU. Sx bởi Pobel- Spain

-Phù hợp tiêu chuẩn EN196-6/ ASTM C188/ AASHTO T133/ UNE 83453

-Dùng xác định tỷ trọng của xi măng .

-Dung tích bình  250ml, có nút nhám

-Cổ có thang chia 0 … 1ml  và cổ có thang chia 18 … 24ml.  Vạch chia 0.1 ml

Updated: 24/12/2016 — 11:35 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý