Posts: 742

Thiên Ý

Latest Posts by the Author

 1. Slide2
 2. Slide1
 3. Máy nghiền mẫu Model ZM 300 Hãng Sx: Retsch- Đức
 4. Máy đo nồng độ bụi và đếm hạt bụi Model Aerocet 532 Hãng MetOne- Mỹ
 5. Viên trợ nghiền Mahlhilfe-polab Grinding aid tablets Hãng Thyssenkrupp
 6. Thiết bị xác định nhiệt thuỷ hoá của xi măng theo phương pháp đẳng nhiệt Model I-Cal 8000 HPC
 7. Xi măng chuẩn NIST 46h (Portland cement fineness standard 46h). Xuất xứ- Mỹ
 8. Máy kiểm tra độ kín khí bao đóng gói xi măng Haver Air Flow Tester
 9. Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100 Plus, Cat.no.: 28061
 10. Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100+, Cat.no.: 28060
 11. Thiết bị thử kháng xuyên đất bỏ túi- Dụng cụ thử kháng xuyên đất bỏ túi Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Code S-170B
 12. Thiết bị xác định sức kháng cắt của đất- Dụng cụ thử cắt cánh đất AMS Code: 59033
 13. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Print Type L, Part.no: 34020001
 14. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Print Type N, Part.no: 34010001
 15. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Type L, Part.no: 34020000
 16. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Type N, Part.no: 34010000
 17. Máy siêu âm đo bề dày mỡ lưng và phát hiện thai gia súc đa năng Renco Model Preg-Alert Pro
 18. Máy đo bề dày mỡ lưng heo Renco Model Lean-Meater Series 12
 19. Máy siêu âm thai heo – Thiết bị kiểm tra thai heo Renco Model Preg-Tone II Plus (Ear Phone)
 20. Máy siêu âm thai heo – Thiết bị kiểm tra thai heo Renco Model Preg-Tone II Plus
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý