Posts: 748

Thiên Ý

Latest Posts by the Author

 1. Slide2
 2. Slide1
 3. Dụng cụ đo độ đặc mẫu-Dụng cụ đo độ nhớt Endecotts ZXCON-CON3
 4. Dụng cụ đo độ đặc mẫu-Dụng cụ đo độ nhớt Endecotts ZXCON-CON1
 5. Máy sàng khí phân tích cỡ hạt Nexopart Air Jet Sieve Machine e200 LS with eControl Security
 6. Máy sàng khí phân tích cỡ hạt Nexopart Air Jet Sieve Machine e200 LS with eControl Ultimate
 7. Máy đo màu Nippon Denshoku Model ZE-7700
 8. Máy đo tổng rắn lơ lửng TSS cầm tay, Hãng Sx: Partech- Anh, Model 750W2
 9. Máy nghiền mẫu Model ZM 300 Hãng Sx: Retsch- Đức
 10. Máy đo nồng độ bụi và đếm hạt bụi Model Aerocet 532 Hãng MetOne- Mỹ
 11. Viên trợ nghiền Mahlhilfe-polab Grinding aid tablets Hãng Thyssenkrupp
 12. Thiết bị xác định nhiệt thuỷ hoá của xi măng theo phương pháp đẳng nhiệt Model I-Cal 8000 HPC
 13. Xi măng chuẩn NIST 46h (Portland cement fineness standard 46h). Xuất xứ- Mỹ
 14. Máy kiểm tra độ kín khí bao đóng gói xi măng Nexopart Air Flow Tester
 15. Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100 Plus, Cat.no.: 28061
 16. Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100+, Cat.no.: 28060
 17. Thiết bị thử kháng xuyên đất bỏ túi- Dụng cụ thử kháng xuyên đất bỏ túi Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Code S-170B
 18. Thiết bị xác định sức kháng cắt của đất- Dụng cụ thử cắt cánh đất AMS Code: 59033
 19. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Print Type L, Part.no: 34020001
 20. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Print Type N, Part.no: 34010001
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý