Posts: 737

Thiên Ý

Latest Posts by the Author

 1. Thiết bị xác định nhiệt thuỷ hoá của xi măng theo phương pháp đẳng nhiệt Model I-Cal 8000 HPC
 2. Xi măng chuẩn NIST 46h (Portland cement fineness standard 46h). Xuất xứ- Mỹ
 3. Máy kiểm tra độ kín khí bao đóng gói xi măng Haver Air Flow Tester
 4. Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100 Plus, Cat.no.: 28061
 5. Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100+, Cat.no.: 28060
 6. Thiết bị thử kháng xuyên đất bỏ túi- Dụng cụ thử kháng xuyên đất bỏ túi Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Code S-170B
 7. Thiết bị xác định sức kháng cắt của đất- Dụng cụ thử cắt cánh đất AMS Code: 59033
 8. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Print Type L, Part.no: 34020001
 9. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Print Type N, Part.no: 34010001
 10. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Type L, Part.no: 34020000
 11. Thiết bị thử độ cứng bê tông – Búa bật nảy – Súng bắn bê tông Proceq Model Original Schmidt Live Type N, Part.no: 34010000
 12. Máy siêu âm đo bề dày mỡ lưng và phát hiện thai gia súc đa năng Renco Model Preg-Alert Pro
 13. Máy đo bề dày mỡ lưng heo Renco Model Lean-Meater Series 12
 14. Máy siêu âm thai heo – Thiết bị kiểm tra thai heo Renco Model Preg-Tone II Plus (Ear Phone)
 15. Máy siêu âm thai heo – Thiết bị kiểm tra thai heo Renco Model Preg-Tone II Plus
 16. Máy đo điện tích hạt nhũ tương nhựa đường Matest Model B063-10
 17. Máy đo độ ẩm da Hãng KPM/Aqua-Boy Model Aqua-Piccolo LE-D
 18. Máy đo độ ẩm vải Hãng KPM/ AquaBoy Model Aquaboy TEMI
 19. Máy đo hoạt độ nước Freund Model EZ-200
 20. Máy đo hoạt độ nước Freund Model EZ-100ST
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý