Bàn đo độ chảy vữa bê tông tự lèn SCC Matest Mod. C170-01 + C181

Bàn đo độ chảy vữa bê tông tự lèn SCC

Mod. C170-01 + C181 / Hãng Matest- Italy

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 12350-8 / SCC / ERMCO-EFNARC/ UNI 11041/ RILEM report N. 23

-Dùng thử độ chảy hỗn hợp vữa bê tông tự lèn SCC theo thời gian.

-Kích thước bàn 905 x 905mm, được định tâm 02 vòng tròn f210mm và f500mm, có khắc dấu “X”

-Kích thước côn thử f100/200 x H300mm, phù hợp theo EN 12350-2 Spec.

-Vật liệu bàn thử và côn sụt bằng thép xi mạ kẽm

Updated: 18/01/2018 — 7:22 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý