Bình rửa cát

Bình rửa cát / Việt Nam -Thùng rửa xác định hàm lượng bụi cát trong đá -Vật liệu bằng thép f120 x 320mm -Có hai vòi xả cách đáy 100mm và vòi tràn cách đáy 300mm

Mô tả sản phẩm

binh-rua-cat

Bình rửa cát / Việt Nam

-Thùng rửa xác định hàm lượng bụi cát trong đá

-Vật liệu bằng thép f120 x 320mm

-Có hai vòi xả cách đáy 100mm và vòi tràn cách đáy 300mm

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý