Bình rửa đá

Bình rửa đá / Việt Nam -Thùng rửa xác định hàm lượng bụi sét trong đá -Vật liệu bằng thép dày f250 x 350mm -Có hai vòi xả cách đáy 130mm và vòi tràn cách đáy 330mm

Mô tả sản phẩm

binh-rua-da

Bình rửa đá / Việt Nam

-Thùng rửa xác định hàm lượng bụi sét trong đá

-Vật liệu bằng thép dày f250 x 350mm

-Có hai vòi xả cách đáy 130mm và vòi tràn cách đáy 330mm

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý