Bộ thí nghiệm Bentonite kiểm tra dung dịch khoan Ofite Code 161-10

161-10-Bo-bentonite-thi-nghiem-dung-dich-khoan-Ofite-code-161-10-www.thieny.vn

Bộ thí nghiệm Bentonite kiểm tra dung dịch khoan

Code: 161-10 / Hãng Ofite- Mỹ

-Dùng kiểm tra các chỉ tiêu của dung dịch khoan gồm độ nhớt Marsh, cân tỷ trọng bùn khoan, xác định hàm  lượng cát trong dung dịch khoan, đo độ pH.

-Kích thước hộp đựng: 580 x 260 x 280 mm

-Khối lượng: khoảng 4,26 kg

Bộ cơ bản, bao gồm:

+Phểu đo độ nhớt Marsh bằng nhựa

+Cốc đo độ nhớt 1000ml, bằng nhựa

+Cân bùn bằng kim loại

+Bộ đo hàm lượng cát

+Giấy đo pH, thang 0 ~ 14, 100 miếng

+Đồng hồ bấm giây kỹ thuật số

+Hộp đựng tất cả các dụng cụ trên, bằng nhựa

Updated: 26/04/2017 — 1:55 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý