Bộ thùng đong thể tích

Bộ thùng đong thể tích / Việt Nam -Vật liệu bằng thép sơn phủ Bao gồm dung tích 1 lít/ 2 lít/ 5 lít/ 10 lít/ 20 lít

Mô tả sản phẩm

bo-thung-dong-the-tich

Bộ thùng đong thể tích / Việt Nam

-Vật liệu bằng thép sơn phủ

Bao gồm dung tích 1 lít/ 2 lít/ 5 lít/ 10 lít/ 20 lít

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý