Bộ Vicat thử đông kết xi măng Matest Mod. E055N

e055n-bo-vicat-thu-dong-ket-xi-mang-matest-e055n-www-thieny-vn

Bộ Vicat thử đông kết xi măng

Mod. E055N / Hãng Matest- Italy

-Dùng xác định thời gian đông kết của xi măng

-Phù hợp theo tiêu chuẩn EN 196-3, ASTM C187, C191, AASTHO T129, T131 and BS 4550

Bộ bao gồm : khung bằng kim loại, thước chia vạch gắn trên khung, thanh trượt gia trọng 300g gắn sẵn, plunger f10mm thử độ dẻo, tấm đế thủy tinh.

 

  • Phụ kiện theo tiêu chuẩn EN 196:

+Kim thử bắt đầu đông kết f1.13mm, Mod. E046N

Theo tiêu chuẩn EN196-3, thép tôi cứng

+Kim thử kết thúc đông kết f1.13mm, Mod. E042N

Theo tiêu chuẩn EN196-3, có chuôi

+Kim thử độ dẻo f10×50 mm, Mod. E042-02N

Theo tiêu chuẩn EN 196-3:2005

+Khuôn vicat hình trụ f70/80 x H40mm, Mod. E055-10

-Phù hợp theo tiêu chuẩn EN, NF

  • Phụ kiện theo tiêu chuẩn ASTM:

+Kim thử bắt đầu đông kết f1mm, Mod. E046-01N

Theo tiêu chuẩn ASTM – AASHTO

+Kim thử kết thúc đông kết f1mm, Mod. E042-01N

Theo tiêu chuẩn ASTM

+Khuôn vicat hình trụ f60/70 x 40mm, Mod. E055-05

-Phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM, AASHTO

e046n-e046-01n-e042n-e042-01n-e055-10kim-vicat-thu-bat-dau-dong-ket-va-ket-thuc-matest-www-thieny-vn

Updated: 24/12/2018 — 3:33 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý