Cân tỷ trọng bùn khoan Bentonite Fann Cat.no.: 026768, Model 140

Cân tỷ trọng bùn khoan

Cat.no.: 026768, Model 140 / Hãng Fann- Mỹ

-Dùng xác định nhanh và chính xác tỷ trọng bùn.

-Đặc điểm của cân là nhiệt độ của bùn khoan không làm ảnh hưởng tới độ chính xác của số đọc trên cân.

-Cân được chia vạch theo 4 đơn vị là Ib/ gal; lb/sq.in; lb/cu.ft; gms/cm3

-Thang đo lb/gal:             6 …24 lb/gal.

-Thang đo lb/sq in:          310 … 1250 lb/sq in..

-Thang đo lb/cu ft:           45 …180 lb/cu ft.

-Thang đo gms/cm3:        0.72 …2.88 gms/cm3.

Cung cấp bao gồm hộp đựng bằng nhựa.

Updated: 11/08/2017 — 5:30 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý