Cân tỷ trọng bùn khoan Bentonite Ofite Code 115-00

Cân tỷ trọng bùn khoan Bentonite

Code: 115-00 / Hãng Ofite- Mỹ

-Dùng xác định nhanh và chính xác tỷ trọng bùn khoan

-Đặc điểm của cân là nhiệt độ của bùn khoan không làm ảnh hưởng tới độ chính xác của số đọc trên cân.

-Cân được chia vạch theo 4 đơn vị là Ib/ gal; lb/sq.in; lb/cu.ft; gms/cm3

-Thang đo lb/gal:             6.5 …23.0 lb/gal.

-Thang đo lb/sq in:          340 … 1190 lb/sq in..

-Thang đo lb/cu ft:           49 …172 lb/cu ft.

-Thang đo gms/cm3:        0.79 …2.72 gms/cm3.

Cung cấp bao gồm hộp đựng bằng nhựa.

Updated: 31/05/2017 — 11:42 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý