Côn thử độ sụt cốt liệu, độ hút nước TCVN 7572-4:2006 Matest Model S148

S148-con-thu-do-sut-cot-lieu-hut-nuoc-matest-model-s148-www.thieny.vn

Côn thử độ sụt cốt liệu, độ hút nước

Mod. S148 / Hãng Matest- Italy

-Dùng xác định tỷ trọng độ hút nước của cát, đá dăm nhỏ. Phù hợp theo BS 812/ TCVN 7572-4:2006

Cung cấp kèm theo côn và que chọc

Updated: 22/04/2017 — 4:39 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý