Côn thử độ sụt cốt liệu, độ hút nước TCVN 7572-4:2006

Côn thử độ sụt cốt liệu, độ hút nước / Việt Nam -Dùng xác định tỷ trọng độ hút nước của cát, đá dăm nhỏ. Theo TCVN 7572-4:2006 -Đường kính nhỏ của côn f40mm, đường kính lớn của côn f90mm x H77mm -Que chọc đường kính f25mm, nặng 340±5g Cung cấp kèm theo côn và […]

Mô tả sản phẩm

Con-thu-do-sut-cot-lieu-Con-xac-dinh-do-hut-nuoc-cua-cot-lieu-TCVN-7572-4-www.thieny.vn

Côn thử độ sụt cốt liệu, độ hút nước / Việt Nam

-Dùng xác định tỷ trọng độ hút nước của cát, đá dăm nhỏ. Theo TCVN 7572-4:2006

-Đường kính nhỏ của côn f40mm, đường kính lớn của côn f90mm x H77mm

-Que chọc đường kính f25mm, nặng 340±5g

Cung cấp kèm theo côn và que chọc

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý