Dụng cụ Gillmore thử ninh kết xi măng Matest Mod. E058

e058-dung-cu-gillmore-thu-dong-ket-xi-mang-matest-e058-www-thieny-vn

Dụng cụ Gillmore thử ninh kết xi măng

Mod. E058 / Hãng Matest- Italy

-Phù hợp tiêu chuẩn ASTM C91, C141, C266 / AASHTO T154

-Dùng xác định thời gian ninh kết của xi măng

-Với khung có 02 thanh ngang và 02 thanh trượt đứng có gắng quả gia tải chuẩn

-Kim xuyên thử bắt đầu f2.12mm, nặng 113g

-Kim xuyên thử kết thúc f1.06mm, nặng 453.6g

-Chân giá điều chỉnh được độ cao

-Khối lượng: nặng 3 kg

Cung cấp nguyên bộ với khung thử và kim thử bắt đầu f2.12mm, kím thử kết thúc f1.06mm, quả gia tải 113g va 453.6g

Updated: 25/12/2016 — 11:20 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý