Dụng cụ thử cắt tĩnh Fann Model 240, Cat.no: 206952

Dụng cụ thử cắt tĩnh

Cat.no: 206952, Model 240  / Hãng Sx: Fann- Mỹ

-Dùng xác định cường độ gel của dung dịch khoan.

-Thước đo chia vạch cường độ gel tính bằng pound /

100 feet vuông.

-Bộ bao gồm hai ống cắt rỗng 5-gram 89 x 36 mm,

cốc mẫu với thước đo gắn ở tâm đáy cốc.

-Khối lượng: khoảng 300g

Cung cấp kèm cốc thử cắt có vạch chia, 02 ống thử cắt 5g và tài liệu sử dụng

Updated: 25/10/2017 — 5:17 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý