Dụng cụ thử cắt tĩnh trong dung dịch khoan Ofite Code 166-08

166-08-Dung-cu-thu-luc-cat-tinh-cua-dung-dich-khoan-Ofite-code-166-08-www.thieny.vn

Dụng cụ thử cắt tĩnh trong dung dịch khoan

Code: 166-08 / Hãng Ofite- Mỹ

-Dùng xác định cường độ gel của dung dịch khoan.

-Thước đo chia vạch cường độ gel tính bằng pound / 100 feet vuông.

-Bộ bao gồm hai ống cắt rỗng 5-gram 89 x 36 mm, cốc mẫu với thước đo gắn ở tâm đáy cốc.

-Kích thước: 100 x 100 x 220mm

-Khối lượng: khoảng 0,3 kg

Updated: 27/03/2017 — 9:28 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý