Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại Kyung Do Model MP-A2

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại (Máy tạo từ trường)

Model MP-A2 / Hãng Kyung Do- Hàn Quốc

-Bằng phương pháp bột từ tính

-Khoảng cách tâm 02 cực max.135mm

-Cực tạo từ trường có thể điều chỉnh được góc 90°

-Cường độ dòng đo không tải/ có tải: 4.2 A/ 3.2 A

-Khả năng nâng :     5.45kg

-Sử dụng điện AC 220V, cáp nối dài 4.5 mét

-Nguồn nuôi : 220AC, 50/60Hz

-Khối lượng : 3.2 kg

Cung cấp bao gồm: Máy chính MP-A2, cáp nguồn 4.5 mét, hộp đựng máy, tài liệu sử dụng

  • Kèm theo

Chế phẩm bột từ dạng nước 7C-Black

Màu đen, dạng lỏng để xịt, bình 450ml

Hộp gồm 06 bình, đơn giá tính 01 bình

Sơn tương phản màu trắng MWP-1

Màu trắng, dạng lỏng để xịt, bình 450ml

Hộp gồm 06 bình, đơn giá tính 01 bình

Updated: 28/09/2017 — 4:52 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý