Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại Kyung Do Model MP-A2L

Gông từ kiểm tra khuyết tật kim loại (Máy tạo từ trường)

Model MP-A2L / Hãng Kyung Do- Hàn Quốc

-Bằng phương pháp bột từ tính.

-Sử dụng linh hoạt bằng từ tính, có thể dùng bột từ khô hoặc bột từ ướt phản quang

-Khoảng cách 02 cực:

  +Khoảng cách 2 tâm cực :         130mm

  +Khoảng cách nhỏ nhất 2 cực : 80mm

  +Khoảng cách lớn nhất 2 cực :  175mm

-Cường độ dòng đo : 2.8 A

-Khả năng nâng :      hơn 5.44kg

-Lực từ động :           4.38 A/T

-Sử dụng điện chiều AC 220V, cáp nối dài 4 mét

-Chu kỳ đo : 1 phút mở – 1 phút tắt

-Nguồn đèn : 12V 10W (1.300 Lux)

-Nguồn nuôi : 220AC, 50/60Hz

-Kích thước máy : 194 x 186 x 48mm

-Khối lượng : 3.2 kg

Cung cấp bao gồm: Máy chính MP-A2L, cáp nguồn 4 mét, hộp đựng máy, tài liệu sử dụng.

  • Kèm theo

Chế phẩm bột từ dạng nước 7C-Black

Màu đen, dạng lỏng để xịt, bình 450ml

Hộp gồm 06 bình, đơn giá tính 01 bình

Sơn tương phản màu trắng MWP-1

Màu trắng, dạng lỏng để xịt, bình 450ml

Hộp gồm 06 bình, đơn giá tính 01 bình

Updated: 28/09/2017 — 4:50 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý