Khuôn thử giản nở xi măng Le Chatelier Matest Mod. E065

e065-khuon-thu-gian-no-xi-mang-le-chatelier-matest-e065-www-thieny-vn

Khuôn thử giản nở xi măng Le Chatelier

Mod. E065 / Hãng Matest- Italy

-Dùng thử độ vững chắc xi măng.

-Phù hợp tiêu chuẩn EN 196-3; EN ISO 9597

-Kích thước khuôn : f 30 x H30mm

-Chiều dài 2 đuôi khoảng 150mm

Được xi mạ Crom bóng láng

Mỗi khuôn Le Chatelier có thể hiện số Seri, phù hợp tiêu chuẩn EN 196-3

Updated: 25/12/2016 — 3:32 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý