Mẫu chuẩn vật liệu xi mănng JCA 601B, Mẫu chuẩn vật liệu xi măng JAC601B XRF 1-15

Mẫu chuẩn vật liệu xi mănng JCA 601B, Mẫu chuẩn vật liệu xi măng JAC601B XRF 1-15 Code: JCA-601B-XRF-1-15 Hãng Cung cấp: Đức. Xuất xứ của Nhật -Theo tiêu chuẩn JIS R5204:2002 -Bộ mẫu chuẩn JCA 601B bao gồm từ 1 đến 15: +JCA-601B-XRF-1 +JCA-601B-XRF-2 +JCA-601B-XRF-3 +JCA-601B-XRF-4 +JCA-601B-XRF-5 +JCA-601B-XRF-6 +JCA-601B-XRF-7 +JCA-601B-XRF-8 +JCA-601B-XRF-9 +JCA-601B-XRF-10 +JCA-601B-XRF-11 +JCA-601B-XRF-12 […]

Mô tả sản phẩm

Mẫu chuẩn vật liệu xi mănng JCA 601B, Mẫu chuẩn vật liệu xi măng JAC601B XRF 1-15

Code: JCA-601B-XRF-1-15

Hãng Cung cấp: Đức. Xuất xứ của Nhật

-Theo tiêu chuẩn JIS R5204:2002

-Bộ mẫu chuẩn JCA 601B bao gồm từ 1 đến 15:

+JCA-601B-XRF-1

+JCA-601B-XRF-2

+JCA-601B-XRF-3

+JCA-601B-XRF-4

+JCA-601B-XRF-5

+JCA-601B-XRF-6

+JCA-601B-XRF-7

+JCA-601B-XRF-8

+JCA-601B-XRF-9

+JCA-601B-XRF-10

+JCA-601B-XRF-11

+JCA-601B-XRF-12

+JCA- 601B-XRF-12

+JCA-601B-XRF-13

+JCA-601B-XRF-14

+JCA-601B-XRF-15

-Đóng gói mỗi loại 20g

-Tổng cộng 15 x 20g

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý