Máy đo độ ẩm vải Hãng KPM/ AquaBoy Model Aquaboy TEMI

Máy đo độ ẩm vải

Mod.: Aquaboy TEMI

Hãng Sx: KPM/ AquaBoy- Anh

-Dùng đo sản phẩm vải, bông, len, tơ

-Chỉ thị giá trị đo bằng kim chia vạch

-Cách sử dụng đơn giản: nhấn nút đo, giá trị độ ẩm sẽ chỉ thị kim có chia vạch.

-Thang đo:       Len :   8 … 24.5 %

Tơ :     3 … 23 %

Bông : 2 … 12 %

-Độ chính xác: ± 0.1% tại nhiệt độ 20°C

-Độ lập lại : 0.2%

-Nguồn nuôi: dùng pin 9V Alkaline

-Kích thước máy: 115 x 170 x 50mm

-Khối lượng : 400g

Cung cấp bao gồm: Máy chính, đầu nối, cáp nối, tài liệu hướng dẫn sử dụng

Updated: 18/04/2018 — 12:01 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý