Máy quang kế ngọn lửa BWB Technologies Model BWB-XP

Máy quang kế ngọn lửa

Model BWB XP / Hãng Sx: BWB Technologies – Anh

-Máy quang kế ngọn lửa hiển thị đồng thời 5 kênh tín hiệu nguyên tố Li-Na-K-Ca-Ba

-Với công nghệ hiện đại tăng tính chính xác và ổn định giảm thiểu thời gian phân tích một cách đáng kể.

-Ứng dụng cho các ngành dược phẩm, công nghệ hoá học, mô động thực vật, khoáng chất,ceramic,…

-Hiển thị số trên màn hình số LCD rộng các thông số đo và ký hiệu khác.

-Thông tin hiển thị: kết quả đo nồng độ ppm; ngày tháng tiến hành đo; mẫu đối chiếu; người phân tích… của 5 nguyên tố.

-Lựa chọn hai chế độ nội chuẩn với Na và K

-Tự động tắt máy khi phát hiện hết lửa

-Tự động bật với thời gian cài đặt trước (tự động khởi động theo một nhật trình hàng ngày)

-Máy nén khí được gắn trong thiết bị, khí được điều chỉnh điện tử để tối ưu hóa dòng khí

-Tự động bẫy ẩm, khi phát hiện bình bẫy ẩm đầy và tự động tháo nước ngưng khỏi bình bẫy ẩm.

-Ngõ giao tiếp: cổng RS-232 và USB kết nối máy tính và bộ lấy mẫu tự động

-Phần mềm truy xuất kết quả ra máy tính, lưu trữ xử lý thông tin.

-Sư dụng khí đốt Propan, Butan hoặc khí hóa lỏng dân dụng.

-Khoảng tối ưu cho kính lọc khi lựa chọn phương pháp chuẩn một điểm:

+ Na:  0,05 … 60 ppm

+ K:    0,05 … 100 ppm

+ Li:    0,1 … 50 ppm

+ Ca:  2,5 … 100 ppm

-Khoảng tối ưu cho kính lọc khi lựa chọn phương pháp chuẩn nhiều điểm:

+ Na:  0,05 … 1000 ppm

+ K:    0,05 … 1000 ppm

+ Li:    0,1 … 1000 ppm

+ Ca:  2,5 … 1000 ppm

+ Ba:  30 … 3000 ppm

-Giới hạn phát hiện:

+ Na:  0,02 ppm

+ K:    0,02 ppm

+ Li:    0,05 ppm

+ Ca:  1,0 ppm

+ Ba:  10 ppm

-Thời gian ổn định máy: < 15 giây sau khi mẫu được đưa vào ngọn lửa

-Độ trôi tín hiệu: < 1% trong 30 phút kể từ khi máy đạt trạng thái ổn định

-Độ lặp lại: < 1% hệ số biến thiên của 20 mẫu liên tiếp trên 10 phút (sau khi thiết bị ổn định) tại nồng độ 100 ppm hoặc nhỏ hơn.

-Độ chọn lọc: Na/K/Li  ≤0.5%  nồng độ của nhau tại mật độ  < 100ppm.

-Tốc độ hút mẫu: 3.0 … 5.5 ml/min

-Tích hợp sẵn trong máy toàn bộ 5 kính lọc.

-Có thể lựa chọn chế độ một điểm chuẩn và nhiều điểm chuẩn.

-Tự động tiến hành phân tích cũng như tắt máy sau khi kết thúc.

-Nguồn điện: 220V/50Hz

-Kích thước máy : 510 x 380 x 410 mm

-Khối lượng: 17 kg

Cung cấp bao gồm:

+Máy chính BWB-XP

+Bộ 05 kính lọc tích hợp sẵn gồm Na, K, Li, Ca và Ba.

+Máy nén khí tích hợp sẵn bên trong máy chính

+Bộ 05 dung dịch chuẩn cho 05 nguyên tố Na, K, Ca, Ba, Li, mỗi loại chai 150 ml, nồng

độ 10.000 ppm

+Phầm mềm quản lý dữ liệu

+Bộ dụng cụ thí nghiệm kèm theo gồm pipette 1ml, pipette 10ml, bình định mức 100ml,

cốc chứa mẫu

+Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và Tiếng Anh.

Updated: 21/08/2017 — 8:35 sáng
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý