Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên Copley Scientific Type HDT 1, Cat.no: 7276

hdt1-may-thu-do-khuyech-tan-thuoc-vien-copley-scientific-hdt-1-www-thieny-vn

Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên

Cat.no: 7276, Type HDT 1

Hãng Sx : Copley Scientific – Anh

-Dùng kiểm tra độ khuyếch tán của các loại thuốc kem, thuốc mỡ hoặc dạng gel của thuốc dạng nữa rắn.

Loại 01 chỗ thử

-Nhiệt độ cài đặt khoảng 32°C cho loại da bình thường. Thông thường, thực hiện không ít hơn 06 mẫu trên khoảng thời gian 06 giờ (từ 0.5 giờ/ 1 giờ/ 2 giờ/ 4 giờ / 5giờ/ 6 giờ) và cũng như phân tích trên HPLC hoặc phương pháp phân tích tương tự

-Kết quả thu được lượng thuốc phát tán trên đơn vị bề mặt màng (mcg/cm2)

-Nguồn điện : 230V/ 50Hz

Cung cấp bao gồm: Máy khuấy 01 chỗ thử, tài liệu sử dụng.

  • Kèm theo:

+Ống (cell) thử độ khuyến tán

-Loại dứng 11.28mm, 7ml, type B

-Bằng thủy tinh

+Ống (cell) thử độ khuyến tán

-Loại dứng 15mm, 15ml, type C

-Bằng thủy tinh

+Miếng film parafilm thí nghiệm

Kích thước 250’x 2”

Updated: 20/12/2016 — 5:39 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý