Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên Copley Scientific Type HDT 1000 Cat.no: 7290

hdt1000-may-thu-do-khuyech-tan-thuoc-vien-copley-scientific-hdt-1000-www-thieny-vn

Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên

Cat.no: 7290, Type HDT 1000

Hãng Sx : Copley Scientific – Anh

-Dùng kiểm tra độ khuyếch tán của các loại thuốc kem, thuốc mỡ hoặc dạng gel của thuốc dạng nữa rắn.

Loại 10 chỗ thử, với khối gia nhiệt 2 hàng mỗi hàng 5 chỗ thử.

-Máy khuấy từ cho mỗi vị trí thử.

-Hiển thị số trên màn hình LCD giá trị và cài đặt nhiệt độ và tốc độ khuấy.

-Thang nhiệt độ :   m.trường +5 … 150°C

-Tốc độ khuấy :     400 … 2000 vòng/phút

-Ống (cell) thử mẫu có 02 loại type B và type C, phù hợp theo dược điển USP chapter <1724>.

-Ống (cell) thử mẫu bằng thủy tinh Borosilicate

-Nhiệt độ cài đặt khoảng 32°C ±1°C cho loại da bình thường hoặc 37°C ±1°C cho loại đặt trị âm đạo.

-Tốc độ khuấy thông thường 600 vòng/phút±10% để duy trì đủ quá trình thử

-Mẫu thử lấy từ mỗi tế bào trong vòng ± 2phút theo thời gian yêu cầu thử mẫu

-Kết quả thu được lượng thuốc phát tán trên đơn vị bề mặt màng (mcg/cm2)

-Nguồn điện : 230V/ 50Hz

-Kích thước máy : W80 x D325 x H145mm

Cung cấp bao gồm: Máy chính với 10 chỗ thử, tài liệu sử dụng.

Updated: 20/12/2016 — 5:37 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý