Máy thử độ mài mòn thuốc hình cầu và hạt Copley Scientific Model Friabimat, Cat.no: 1450

friabimatsa400-may-thu-mai-mon-thuoc-vien-hinh-cau-hat-min-copley-scientific-friabimat-sa400-thieny-vn

Máy thử độ mài mòn thuốc hình cầu và hạt

Model Friabimat, Cat.no: 1450

Hãng Sx : Copley Scientific – Anh

-Dùng thử độ mài mòn của thuốc viên, dạng hình cầu và dạng hạt nhỏ

-Phù hợp tiêu chuẩn dược Châu Âu theo Chapter No.2.9.41 Friability of Granules and Spheroids.

-Hiển thị số trên màn hình thời gian thử và số lần quay

-Hoạt động bằng lắc ngang.

-Cài đặt thời gian thử :  0 … 9999 giây

-Cài đặt số lần lắc :       0 … 400 lần/phút

Lưu ý: Lắc khoảng 240 giây ứng với 400 lần/phút đối với dạng thuốc bào chế cứng. Hoặc lắc khoảng 120 giây ứng với 140 lần/phút đối với dàng thuốc bào chế mềm.

-Lấy mẫu kiểm tra và loại bỏ hết hạt mịn bằng cách sử dụng sàng cỡ lỗ 355mm trước khi làm thí nghiệm.

-Cân khoảng 10g (m1) mẫu rồi cho vào hủ chứa và đậy nắp lại và cài đặt thời gian máy sẽ ngừng khi hết thời gian.

-Lấy mẫu ra sau khi thử, sàng mẫu này và cân lại mẫu (m2). Thực hiện đến 03 lần thử nghiệm và tính toán giá trị trung bình. Kết quả tính theo % giảm của khối lượng bằng công thức (m1-m2)x100 rồi chia cho m1.

-Máy có gắn sẵn khóa từ an toàn bên trong, tự động dừng nếu mở nắp đậy máy khi hoạt động.

-Nắp đậy tgrong suốt dễ quan sát

-Nguồn điện : 220V/ 50Hz

-Kích thước máy : W440 x D300 x H220 mm

-Khối luộng : 13 kg

Cung cấp bao gồm: Máy chính Frioabimat SA-400, nắp đậy, hủ chứa mẫu, tài liệu sử dụng.

Updated: 20/12/2016 — 4:40 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý