Mũi khoan lấy lõi bê tông xi măng – bê tông nhựa các loại SDC

USDC-Mui-khoan-Luoi-khoan-lay-loi-cac-loai-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-8-9-10-11-12-14-inch-SDC-www.thieny.vnMŨI KHOAN LẤY LÕI TUỲ CHỌN ĐƯỜNG KÍNH

  • PHỤ KIỆN TUỲ CHỌN MŨI KHOAN:

Mũi khoan Type ARIX cao cấp với phần lưỡi khoan (Segment) cao đến 9mm, phủ kim cương đều, chịu được mài mòn tốt hơn, thời gian sử dụng lâu và lâu mòn hơn loại Type CD tiêu chuẩn trước đây- chỉ cao 7mm.

1 Bộ mũi khoan D 2 inh = 50.4mm/ Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
1.1 Mũi khoan D 2 inh = 50.4mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
1.2 Đầu nối mũi khoan D2 inh = 50.4mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
1.3 Thân khoan D 2 inh = 50.4mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
2 Bộ mũi khoan D 2.5 inh = 63.5 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
2.1 Mũi khoan D 2.5 inh = 63.5 mm (phần lưỡi) / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
2.2 Đầu nối mũi khoan D 2.5 inh = 63.5 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
2.3 Thân khoan D 2.5 inh = 63.5 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
3 Bộ mũi khoan D 3 inh = 76.2 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
3.1 Mũi khoan D 3 inh = 76.2 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
3.2 Đầu nối mũi khoan D 3 inh = 76.2 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
3.3 Thân khoan D 3 inh = 76.2 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
4 Bộ mũi khoan D 3.5 inh = 88.9 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn,gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
4.1 Mũi khoan D 3.5 inh = 88.9 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
4.2 Đầu nối mũi khoan D 3.5 inh = 88.9 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
4.3 Thân khoan D 3.5 inh = 88.9 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
5 Bộ mũi khoan D 4 inh = 101.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
5.1 Mũi khoan D 4 inh = 101.6 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
5.2 Đầu nối mũi khoan D 4 inh = 101.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
5.3 Thân khoan D 4 inh = 101.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
6 Bộ mũi khoan D 4.5 inch = 112 mm /Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 01 đoạn liền, dài 450mm

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
6.1 Mũi khoan D 4.5 inh = 112 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
6.2 Đầu nối mũi khoan D 4.5 inh = 112 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
6.3 Thân khoan D 4.5 inh = 112 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
7 Bộ mũi khoan D 5 inch = 127 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

Lưu ý: cho đơn hàng số lượng 10 cái

1
7.1 Mũi khoan D 5 inch = 127 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

Lưu ý: cho đơn hàng số lượng 10 cái

1
7.2 Đầu nối mũi khoan D 5 inch = 127 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
7.3 Thân khoan D 5 inch = 127 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
8 Bộ mũi khoan D 5.5 inch = 140 mm /Hãng SDC-HànQuốc

Loại mũi 01 đoạn liền, dài 450mm

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
8.1 Mũi khoan D 5.5 inch = 140 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
8.2 Đầu nối mũi khoan D 5.5 inch = 140 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
8.3 Thân khoan D 5.5 inch = 140 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
9 Bộ mũi khoan D 6 inch = 152.4 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
9.1 Mũi khoan D 6 inch = 152.4 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
9.2 Đầu nối mũi khoan D 6 inch = 152.4 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
9.3 Thân khoan D 6 inch = 152.4 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
10 Bộ mũi khoan D 6.5 inch = 165 mm /Hãng SDC-Hàn Quốc

Loại mũi 01 đoạn liền, dài 450mm

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
10.1 Mũi khoan D 6.5 inch = 165 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
10.2 Đầu nối mũi khoan D 6.5 inch = 165 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
10.3 Thân khoan D 6.5 inch = 165 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
11 Bộ mũi khoan D 8 inch = 203.2 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
11.1 Mũi khoan D 8 inch = 203.2 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
11.2 Đầu nối mũi khoan D 8 inch = 203.2 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
11.3 Thân khoan D 8 inch = 203.2 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
12 Bộ mũi khoan D 9 inch = 228.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
12.1 Mũi khoan D 9 inch = 228.6 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
12.2 Đầu nối mũi khoan D 9 inch = 228.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
12.3 Thân khoan D 9 inch = 228.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
13 Bộ mũi khoan D 10 inch = 254 mm / Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
13.1 Mũi khoan D 10 inch = 254 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
13.2 Đầu nối mũi khoan D 10 inch = 254 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
13.3 Thân khoan D 10 inch = 254 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
14 Bộ mũi khoan D 12 inch = 304.8 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
14.1 Mũi khoan D 12 inch = 304.8 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
14.2 Đầu nối mũi khoan D 12 inch = 304.8 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
14.3 Thân khoan D 12 inch = 304.8 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
15 Bộ mũi khoan D 14 inch = 355.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

-Loại mũi 3 đoạn, gồm đầu khoan+thân+mũi khoan

-Dùng khoan lây mẫu bê tông, bê tông nhựa

1
15.1 Mũi khoan D 14 inch = 355.6 mm (phần lưỡi)/ Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi mũi mòn

1
15.2 Đầu nối mũi khoan D 14 inch = 355.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng thay thế khi đầu nối hư

1
15.3 Thân khoan D 14 inch = 355.6 mm / Hãng SDC-Hàn Quốc

Dùng dự phòng khi thân khoan hư hay để nối dài

1
16 Tấm đế chân không

Hãng Sx: DooHyoen- Hàn Quốc

-Dùng để định vị cố định máy khoan, khi khoan treo

trên tường hay tầng nhà

-Có đệm cao su giữ kín hơi

-Có 04 ốc vít định vị cân bằng khi khoan

1
17 Bơm hút chân không

Hãng Sx: DooHyoen- Hàn Quốc

-Dùng kết hợp với tấm đế chân không để cố định

máy khoan

1
18 Lõi quay của máy khoan

Hãng Sx: DooHyoen- Hàn Quốc

-Phụ kiện của Máy khoan Model DK-10DS- Hàn Quốc

-Kèm theo cánh quạt

1
19 Vòng bi (bạc đạn) 1
20 Chổi than cho máy khoan 1

 

Updated: 23/07/2016 — 1:31 chiều
Thiên Ý © 2016 Thiên Ý