ALP – Japan

Nồi hấp tiệt trùng 20 lít ALP Model MC-23

Nồi hấp tiệt trùng 20 lít Model MC-23 / Hãng Sx : ALP- Nhật -Dung tích lòng :                20lít -Kích thước :                     f230 x 460mm -Ap suất/ nhiệt độ max.:  1.6kg/cm2/ 127°C -Điều chỉnh nhiệt độ :      40 … 127°C -Nhiệt độ làm ấm :          40 … 60°C -Nhiệt độ hoà tan :          40 … […]

Nồi hấp tiệt trùng 46 lít ALP Model MC-30L

Nồi hấp tiệt trùng 46 lít Model MC-30L / Hãng Sx : ALP- Nhật -Dung tích lòng :                46lít -Kích thước :                     f300 x 640mm -Ap suất/ nhiệt độ max.:  1.6kg/cm2/ 127°C -Điều chỉnh nhiệt độ :      40 … 127°C -Nhiệt độ làm ấm :          40 … 60°C -Nhiệt độ hoà tan :          40 … […]

Nồi hấp tiệt trùng 32 lít, có chức năng sấy khô ALP Model MC-30SDP

Nồi hấp tiệt trùng 32 lít, có chức năng sấy khô Model MC-30SDP / Hãng Sx : ALP- Nhật -Có chức năng sấy khô tự động -Dung tích lòng :                32lít -Kích thước :                     f300 x 450mm -Ap suất/ nhiệt độ max.:  1.6kg/cm2/ 127°C -Điều chỉnh nhiệt độ :      40 … 127°C -Nhiệt độ làm […]

Nồi hấp tiệt trùng 46 lít, có chức năng sấy khô ALP Model MC-30LDP

Nồi hấp tiệt trùng 46 lít, có chức năng sấy khô Model MC-30LDP / Hãng Sx : ALP- Nhật -Có chức năng sấy khô tự động -Dung tích lòng :                46lít -Kích thước :                     f300 x 650mm -Ap suất/ nhiệt độ max.:  1.6kg/cm2/ 127°C -Điều chỉnh nhiệt độ :      40 … 127°C -Nhiệt độ làm […]

Nồi hấp tiệt trùng 82 lít ALP Model MC-40

Nồi hấp tiệt trùng 82 lít Model MC-40 / Hãng Sx : ALP- Nhật -Dung tích lòng :                82lít -Kích thước :                     f400 x 650mm -Ap suất/ nhiệt độ max.:  1.6kg/cm2/ 127°C -Điều chỉnh nhiệt độ :      40 … 127°C -Nhiệt độ làm ấm :          40 … 60°C -Nhiệt độ hoà tan :          40 … […]

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít ALP Model MC-40L

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít Model MC-40L / Hãng Sx : ALP- Nhật -Loại đứng dung tích lớn -Hiển thị số LCD trên màn hình điện tử nhiệt độ cài đặt các thông thông số. -Dung tích lòng :               105lít -Kích thước :                     f400 x 830mm -Ap suất/ nhiệt độ max.:  1.6kg/cm2/ 127°C -Điều […]

Nồi hấp tiệt trùng 10 lít ALP Model KT-2322

Nồi hấp tiệt trùng 10 lít Model KT-2322 / Hãng Sx : ALP- Nhật -Loại đứng nhỏ gọn, dùng tiệt trùng dụng cụ nhỏ -Cài đặt thời gian tiệt trùng bằng núm xoay, đồng hồ hiển thị áp suất/ nhiệt độ. -Dung tích trong :                10 lít -Kích thước trong :              f230mm x D220mm -Thang […]

Nồi hấp tiệt trùng 20 lít ALP Model KT-23

Nồi hấp tiệt trùng 20 lít Model KT-23 / Hãng Sx : ALP- Nhật. -Dung tích bên trong:  20lít -Kích thước trong :      f230 x D460mm -Áp suất :                    0.16Mpa (1.6kg/cm2 ) -Thang nhiệt độ :                105 … 127°C -Cài đặt nhanh nhiệt độ:     110, 115, 121, 127°C -Hệ thống tiệt trùng bằng hơi bão […]

Nồi hấp tiệt trùng 20 lít ALP Model KT-2346

Nồi hấp tiệt trùng 20 lít Model KT-2346 / Hãng Sx : ALP- Nhật -Loại đứng nhỏ gọn, dùng tiệt trùng dụng cụ nhỏ -Cài đặt thời gian tiệt trùng bằng núm xoay, đồng hồ hiển thị áp suất/ nhiệt độ. -Dung tích trong :                20 lít -Kích thước trong :              f230mm x D460mm -Thang […]

Nồi hấp tiệt trùng 32 lít ALP Model KT-30S

Nồi hấp tiệt trùng 32 lít Model KT-30S / Hãng Sx : ALP- Nhật. -Dung tích bên trong:  32lít -Kích thước trong :      f 300 x D450mm -Áp suất :                    0.16Mpa (1.6kg/cm2 ) -Thang nhiệt độ :                105 … 127°C -Cài đặt nhanh nhiệt độ:     110, 115, 121, 127°C -Hệ thống tiệt trùng bằng hơi […]

Nồi hấp tiệt trùng 45 lít, có chức năng sấy khô ALP Model KT-30LDP

Nồi hấp tiệt trùng 45 lít, có chức năng sấy khô Model KT-30LDP / Hãng Sx : ALP- Nhật. -Có chương trình chức năng sấy khô -Dung tích bên trong:    45lít -Kích thước trong :        f 300 x sâu 640mm -Thang áp suất max. :  1,6kg/cm2 (0.16Mpa) -Thang nhiệt độ max. : 127°C -Thang nhiệt […]

Nồi hấp tiệt trùng 82 lít ALP Model KT-40

  Nồi hấp tiệt trùng 82 lít Model KT-40 / Hãng Sx : ALP- Nhật. -Dung tích bên trong:  82lít -Kích thước trong :      f 400 x sâu 650mm -Thang áp suất/ nhiệt độ max: 1,6kg/cm2 (127°C ) -Điều chỉnh được nhiệt độ: 105 … 127°C -Có thể cài đặt nhanh nhiệt độ : 110, […]

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít, có chức năng sấy khô ALP Model CL-40SDP

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít, có chức năng sấy khô Model CL-40SDP/ Hãng Sx : ALP- Nhật. -Có thêm chương trình có chức năng sấy khô Hệ thống điều khiền : -Điều khiển bằng vi xử lý,màn hình hiển thị Graphic -Hiển thị nhiệt độ 3 số , điều khiển bằng PID -Hiển thị […]

Nồi hấp tiệt trùng 85 lít, có chức năng sấy khô ALP Model CL-40MDP

Nồi hấp tiệt trùng 85 lít, có chức năng sấy khô Model CL-40MDP / Hãng Sx : ALP- Nhật. -Nồi hấp tiệt trùng tự động có chức năng sấy khô Hệ thống điều khiền: -Điều khiển bằng vi xử lý, màn hình hiển thị Graphic. -Hiển thị nhiệt độ 3 số , điều khiển bằng […]

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít ALP Model CL-40L

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít Model CL-40L / Hãng Sx : ALP- Nhật -Loại đứng dung tích lớn -Hiển thị số trên màn hình điện tử nhiệt độ cài đặt các thông thông số. Hệ thống điều khiền : -Điều khiển bằng vi xử lý,màn hình hiển thị Graphic -Hiển thị nhiệt độ 3 […]

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít, có chức năng sấy khô ALP Model CL-40LDP

Nồi hấp tiệt trùng 105 lít, có chức năng sấy khô Model CL-40LDP / Hãng Sx : ALP- Nhật. -Nồi hấp tiệt trùng loại đứng, dung tích lớn -Có thêm chương trình có chức năng sáy khô Hệ thống điều khiền : -Điều khiển bằng vi xử lý,màn hình hiển thị Graphic -Hiển thị nhiệt […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý