AMS – USA

Thiết bị xác định sức kháng cắt của đất- Dụng cụ thử cắt cánh đất AMS Code: 59033

Thiết bị xác định sức kháng cắt của đất- Dụng cụ thử cắt cánh đất Code: 59033 / Hãng AMS- Mỹ -Dùng đo lực kháng cắt của ống lỗ khoan hoặc trên bề mặt của mẫu đất, loại nhỏ gọn bỏ túi -Có đầu thử cho 03 thang đo lực kháng cắt -Thang lực thử […]

Bộ dụng cụ khoan lấy mẫu đất AMS Part.no: 352.73

Bộ dụng cụ khoan lấy mẫu đất Part.no: 352.73 / Hãng AMS- Mỹ -Dùng cho lấy mẫu đất thường, đất ướt, đất sét, đất nặng. -Có thể lấy mẫu đến độ sâu đến 3.6 mét -Dùng lấy mẫu đất với đường kính f3¼”(f82.55mm) -Khối lượng : nặng 14 lb (6.35kg) Nguyên bộ bao gồm : […]

Bộ dụng cụ khoan lấy mẫu đất AMS Part.no: 209.31

Bộ dụng cụ khoan lấy mẫu đất Part.no: 209.31 / Hãng AMS- Mỹ -Dùng cho lấy mẫu đất thường, đất ướt, đất sét, đất bùn ngoài môi trường. -Có thể lấy mẫu đến độ sâu đến 4.8 mét (4ft x 4) -Dùng lấy mẫu đất với đường kính f3¼”(f82.55mm) -Khối lượng : nặng 14 lb […]

Thiết bị khoan lấy mẫu đất thường, đất ướt, đất sét, cát, đất nặng AMS Part.no: 352.53

Thiết bị khoan lấy mẫu đất thường, đất ướt, đất sét, cát, đất nặng Part.no: 352.53 / Hãng AMS- Mỹ -Dùng cho lấy mẫu đất thường, đất ướt, đất sét, đất nặng, đất cát. -Có thể lấy mẫu đến độ sâu đến 3.66 mét -Dùng lấy mẫu đất với đường kính f2¼”(f57.15mm) -Có đầu khoan […]

Thiết bị khoan lấy mẫu đất môi trường AMS Part.no: 209.57

Thiết bị khoan lấy mẫu đất môi trường Part.no: 209.57 / Hãng AMS- Mỹ -Vật liệu bằng thép không gỉ -Dùng cho lấy mẫu đất ngoài môi trường ở dưới bề mặt đất nhiễm bẩn để phòng thí nghiệm phân tích. -Ứng dụng: dùng lấy mẫu đất trồng thường, mẫu đất cát, mẫu đất khô, […]

Thiết bị khoan lấy mẫu đất môi trường AMS Part.no: 209.55

Thiết bị khoan lấy mẫu đất môi trường Part.no: 209.55 / Hãng AMS- Mỹ -Vật liệu bằng thép không gỉ -Dùng cho lấy mẫu đất ngoài môi trường ở dưới bề mặt đất nhiễm bẩn để phòng thí nghiệm phân tích. -Ứng dụng: dùng lấy mẫu đất trồng thường, mẫu đất cát, mẫu đất khô, […]

Thiết bị khoan lấy mẫu đất môi trường AMS Part.no: 209.56

Thiết bị khoan lấy mẫu đất môi trường Part.no: 209.56 / Hãng AMS- Mỹ -Vật liệu bằng thép không gỉ -Dùng cho lấy mẫu đất ngoài môi trường ở dưới bề mặt đất nhiễm bẩn để phòng thí nghiệm phân tích. -Ứng dụng: dùng lấy mẫu đất trồng thường, mẫu đất cát, mẫu đất khô, […]

Thiết bị thử cắt cánh hiện trường AMS Part.no: 590.20

Thiết bị thử cắt cánh hiện trường Part.no: 590.20 / Hãng C. cấp : AMS- Mỹ -Dùng thử hiện trường hoặc trong ống lấy mẫu,… -Có thể thử đến độ sâu 3 mét -Vật liệu làm bằng thép không rỉ. -Bộ cánh cắt gồm 3 cánh cắt và 1 cánh đâm xuyên -Tay cầm có […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý