AND – Japan

Cân phân tích vi lượng 6 số lẻ AND Model BM-20

Cân phân tích vi lượng 6 số lẻ Model BM-20 / Hãng Sx: AND- Nhật -Là loại cân thiết kế dùng để cân mẫu rất nhỏ với độ chính xác rất cao đến 1mg (1/1.000.000g). -Màn hình hiển thị LCD Backlight có đèn nền chiếu sáng, hiển thị các thông số và ký tự riêng […]

Cân bàn điện tử chính xác 12kg/ 0.1g AND Model GP-12K

  Model GP-12K / Hãng Sx: AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình chân không VFD rộng. -Phím nhấn dạng màng với phím chức năng –Cân chuẩn nội với hệ thống chuẩn cân bên trong -Khả năng cân :                   12 kg -Độ phân giải :                     0.1 g -Độ lập lại :                          0.1 g -Độ tuyến […]

Cân bàn điện tử chính xác 21kg/ 0.1g AND Model GP-20K

Cân bàn điện tử chính xác 21.1kg/ 0.1g Model GP-20K / Hãng Sx: AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình chân không VFD rộng. -Phím nhấn dạng màng với phím chức năng –Cân chuẩn nội với hệ thống chuẩn cân bên trong -Khả năng cân :                   21 kg -Độ phân giải :                     0.1 g -Độ […]

Cân bàn điện tử chính xác 31kg/ 0.1g AND Model GP-30K

Cân bàn điện tử chính xác 31 kg/ 0.1g Model GP-30K / Hãng Sx: AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình chân không VFD rộng. -Phím nhấn dạng màng với phím chức năng –Cân chuẩn nội với hệ thống chuẩn cân bên trong -Khả năng cân :                   31 kg -Độ phân giải :                     0.1 g […]

Cân bàn điện tử chính xác 61kg/ 0.1g AND Model GP-61K

Cân bàn điện tử chính xác 61kg/ 0.1g Model GP-61K / Hãng Sx: AND- Nhật -Hiển thị trên màn hình chân không VFD rộng. -Phím nhấn dạng màng với phím chức năng –Cân chuẩn nội với hệ thống chuẩn cân bên trong -Khả năng cân :                   61 kg -Độ phân giải :                     0.1 g -Độ […]

Cân điện tử chính xác cao 1100g/ 0.0001g, 4 số lẻ AND Model MC-1000

Cân điện tử chính xác cao 1100g/ 0.0001g Model MC1000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Loại cân chính xác cao, dùng kiểm tra khối lượng theo tiêu chuẩn khối lượng quốc tế OIML Class F1. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn […]

Cân điện tử chính xác cao 6.1kg/ 0.001g, 3 số lẻ AND Model MC-6100

Cân điện tử chính xác cao 6.1kg/ 0.001g Model MC-6100 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Loại cân chính xác cao, dùng kiểm tra khối lượng theo tiêu chuẩn khối lượng quốc tế OIML Class F1. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn […]

Cân điện tử chính xác cao 10.1kg/ 0.001g, 3 số lẻ AND Model MC-10K

Cân điện tử chính xác cao 10.1kg/ 0.001g Model MC-10K / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Loại cân chính xác cao, dùng kiểm tra khối lượng theo tiêu chuẩn khối lượng quốc tế OIML Class F1. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn […]

Cân điện tử chính xác cao 31kg/ 0.01g, 2 số lẻ AND Model MC-30K

Cân điện tử chính xác cao 31kg/ 0.01g Model MC-30K / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Loại cân chính xác cao, dùng kiểm tra khối lượng theo tiêu chuẩn khối lượng quốc tế OIML Class F1. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn […]

Cân phân tích 210g, 4 số lẻ AND Model GR-200

Cân phân tích chuẩn nội 210g, 4 số lẻ Model GR-200 / Hãng Sx : AND- Nhật -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn khi có sự thay đổi về nhiệt […]

Cân phân tích 220g, 4 số lẻ AND Model GH-200

Cân phân tích 4 số lẻ Model GH-200 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị số màn hình tinh thể lỏng LCD lớn dễ đọc -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor  chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn  khi có sự thay đổi về nhiệt độ môi […]

Cân phân tích bán vi lượng 220g – 51g, 5 số lẻ AND Model HR-202i

Cân phân tích bán vi lượng điện tử, 5 số lẻ Model HR-202i / Hãng Sx : AND- Nhật. -Loại cân hai thang cân: 51g/ 0.01mg và 220g/ 0.1mg -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn. -Khả năng cân :     51g/ 220g -Độ phân giải :       0.01mg/ 0.1mg -Độ lập lại:             […]

Cân phân tích bán vi lượng 220g – 51g, 5 số lẻ AND Model GH-202

Cân phân tích bán vi lượng 220g – 51g, 5 số lẻ Model GH-202 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Loại cân hai thang cân: 51g/ 0.01mg và 220g/ 0.1mg -Hiển thị số màn hình tinh thể lỏng LCD lớn dễ đọc -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được […]

Cân phân tích bán vi lượng 220g – 42g, 5 số lẻ AND Model GR-202

Cân phân tích bán vi lượng 220g – 42g, 5 số lẻ Model GR-202 / Hãng Sx : AND- Nhật -Loại có hai thang cân 42g/0.01mg và 220g/0.1mg -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor  chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn  khi có sự thay đổi về nhiệt […]

Cân điện tử chính xác 2.1kg, 0.01g AND Model GF-2000

Cân điện tử chính xác 2100g/ 0.01g Model GF-2000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       2100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g -Thời gian ổn định :                 1giây -Độ nhạy/ […]

Cân điện tử chính xác 2.1kg, 0.01g AND Model GX-2000

Cân điện tử chính xác 2100g/ 0.01g Model GX-2000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor  chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn  khi có sự thay đổi về nhiệt […]

Cân điện tử chính xác 3.1kg, 0.01g AND Model GF-3000

Cân điện tử chính xác 3100g/ 0.01g Model GF-3000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       3100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g -Thời gian ổn định :                 1giây -Độ nhạy/ […]

Cân điện tử chính xác 4.1kg, 0.01g AND Model GF-4000

Cân điện tử chính xác 4100g/ 0.01g Model GF-4000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       4100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g -Thời gian ổn định :                 1giây -Độ nhạy/ […]

Cân điện tử chính xác 4.1kg, 0.01g AND Model GX-4000

Cân điện tử chính xác 4100g/ 0.01g Model GX-4000 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn khi có sự thay đổi về nhiệt […]

Cân điện tử chính xác 6.1kg, 0.01g AND Model GF-6100

Cân điện tử chính xác 6.1kg/ 0.01g Model GF-6100 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       6100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g -Thời gian ổn định :                 1giây -Độ nhạy/ độ trôi […]

Cân điện tử chính xác 6.1kg, 0.01g AND Model GX-6100

Cân điện tử chính xác 6100g/ 0.01g Model GX-6100 / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn khi có sự thay đổi về nhiệt […]

Cân điện tử chính xác 8.1kg, 0.01g AND Model GX-8K

Cân điện tử chính xác 8.1kg/ 0.01g Model GX-8K / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor  chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn  khi có sự thay đổi về nhiệt độ môi […]

Cân điện tử chính xác 8.1kg, 0.01g AND Model GF-8K

Cân điện tử chính xác 8.1kg/ 0.01g Model GF-8K / Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       8100g -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g -Thời gian ổn định :                 1giây -Độ nhạy/ độ trôi […]

Cân điện tử chính xác 10.1kg, 0.01g AND Model GX-10K

Cân điện tử chính xác 10.1kg/ 0.01g Model GX-10K /Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn khi có sự thay đổi về nhiệt độ môi trường. […]

Cân điện tử chính xác 10.1kg, 0.01g AND Model GF-10K

Cân điện tử chính xác 10.1kg/ 0.01g Model GF-10K /Hãng Sx : AND- Nhật. -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Khả năng cân :                       10.1kg -Độ phân giải :                         0.01g -Độ lập lại:                               0.01g -Độ tuyến tính :                        ±0.02g -Thời gian ổn định :                 1giây -Độ nhạy/ độ trôi (10…30°C) […]

Cân điện tử chính xác 12kg, 0.1g AND Model GX-12K

Cân điện tử chính xác 12kg/ 0.1g Model GX-12K / Hãng Sx: AND- Nhật -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn khi có sự thay đổi về nhiệt độ môi trường. […]

Cân điện tử chính xác 21kg, 0.1g AND Model GF-20K

Cân điện tử chính xác 21kg/ 0.1g Model GF-20K/ Hãng Sx: AND- Nhật -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :       21kg -Độ phân giải :         0.1g -Độ lập lại:               0.1g -Độ tuyến tính :        ±0.1g -Thời gian ổn định : 1.5giây -Độ nhạy/ độ trôi […]

Cân điện tử chính xác 21kg, 0.1g AND Model GX-20K

Cân điện tử chính xác 21kg/ 0.1g Model GX-20K/ Hãng Sx: AND- Nhật -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn khi có sự thay đổi về nhiệt độ môi trường. -Khả […]

Cân điện tử chính xác 31kg, 0.1g AND Model GF-30K

Cân điện tử chính xác 31 kg/ 0.1g Model GF-30K / Hãng Sx: AND- Nhật -Hiển thị trên màn hình huỳnh quang chân không (VFD) lớn dễ đọc. -Khả năng cân :       31kg -Độ phân giải :         0.1g -Độ lập lại:               0.1g -Độ tuyến tính :        ±0.1g -Độ nhạy/ độ trôi (10…30°C) :  ±2ppm/ °C […]

Cân điện tử chính xác 31kg, 0.1g AND Model GX-30K

Cân điện tử chính xác 31 kg/ 0.1g Model GX-30K / Hãng Sx: AND- Nhật -Hiển thị trên màn hình tinh thể LCD lớn dễ đọc. -Cân chuẩn nội tự động chuẩn với hệ thống motor chuẩn cân được gắn sẵn bên trong, tự động chuẩn khi có sự thay đổi về nhiệt độ môi […]

Cân sấy ẩm – Thiết bị phân tích độ ẩm AND Model MX50

Thiết bị phân tích độ ẩm (Cân sấy ẩm) Model MX50 / Hãng Sx : AND- Nhật -Ứng dụng : dùng xác định độ ẩm nhanh cho các ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, thức ăn giá súc, hoá nghiệm,… tiện lợi, nhanh chóng, chính xác hơn phương pháp cân rồi qua tủ sấy,… […]

Cân sấy ẩm – Thiết bị phân tích độ ẩm AND Model MF50

Thiết bị phân tích độ ẩm (Cân sấy ẩm) Model MF50 / Hãng Sx : AND- Nhật -Ứng dụng : dùng xác định độ ẩm nhanh cho các ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, thức ăn giá súc, hoá nghiệm,… tiện lợi, nhanh chóng, chính xác hơn phương pháp cân rồi qua tủ sấy,… […]

Cân sấy ẩm – Thiết bị phân tích độ ẩm AND Model ML50

Thiết bị phân tích độ ẩm (Cân sấy ẩm) Model ML50 / Hãng Sx : AND- Nhật -Ứng dụng : dùng xác định độ ẩm nhanh cho các ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, thức ăn giá súc, hoá nghiệm,… tiện lợi, nhanh chóng, chính xác hơn phương pháp cân rồi qua tủ sấy,… […]

Cân sấy ẩm – Thiết bị phân tích độ ẩm AND Model MS70

Thiết bị phân tích độ ẩm (Cân sấy ẩm) Model MS70 / Hãng Sx : AND- Nhật -Ứng dụng : dùng xác định độ ẩm nhanh cho các ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, thức ăn giá súc, hoá nghiệm,… tiện lợi, nhanh chóng, chính xác hơn phương pháp cân rồi qua tủ sấy,… […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý