Atago – Japan

Khúc xạ kế cầm tay 20% Brix ATAGO Model Master 20 alpha

Khúc xạ kế cầm tay 20% Brix Model Master 20 alpha / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm, NGK, đồ uống,… -Khoảng đo Brix :            0.0 … 20.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.1% -Độ chính xác :               ±0.2% (ở n.độ 10 … 30°C) -Độ lập […]

Khúc xạ kế đo sữa đậu nành ATAGO Model Master Soy Milk alpha, Code 2681

Khúc xạ kế cầm tay đo sữa đậu nành Model Master-Soy Milk alpha, code 2681 Hãng Sx : Atago- Nhật -Thiết kế chuyên dùng đo sản phẩm sữa đậu nành… -Thang đo Brix:           0.0 … 20.0% Brix -Vạch chia nhỏ nhất:  0.2% Brix -Độ chính xác :           ± 0.5°C (tại 10 … 30°C) -Thang đo […]

Khúc xạ kế đo sữa đậu nành ATAGO Model Master Soy Milk M, Code 2683

Khúc xạ kế cầm tay đo sữa đậu nành Model Master-Soy Milk M, code 2683 Hãng Sx : Atago- Nhật -Thiết kế chuyên dùng đo sản phẩm sữa đậu nành… -Thang đo Brix:           0.0 … 20.0% Brix -Vạch chia nhỏ nhất:  0.2% Brix -Thang đo MgCl2:      0.0 …12.0% MgCL2 -Vạch chia nhỏ nhất : 0.2% […]

Khúc xạ kế đo cà phê, nồng độ cà phê hòa tan ATAGO Model PAL-COFFEE, Code: 4533

Khúc xạ kế đo cà phê, nồng độ cà phên hòa tan Model PAL-COFFEE, Code: 4533 Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD giá trị %Brix và tổng chất rắn (cà phê) hòa tan (TDS) -Ứng dụng : chuyên dùng đo chỉ số % Brix và nồng độ […]

Khúc xạ kế đo cà phê ATAGO Model PAL-COFFEE, Code: 4523

Khúc xạ kế đo cà phê Model PAL-COFFEE, Code: 4523 Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : chuyên dùng đo chỉ số % Brix cho cà phê, cà phê hòa tan, espresso,… –Thang đo Brix:                0.00 … 25.00% Brix -Độ phân giải :                 0.01 % […]

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix ATAGO Model Master M

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix Model Master M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :              0.0 … 33.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:    0.2% -Kích thước : 32 x 34 x 203mm, nặng 155g Cung cấp theo tuvit chỉnh và […]

Khúc xạ kế cầm tay 62% Brix ATAGO Model Master 2M

Khúc xạ kế cầm tay 62% Brix Model Master 2M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho thực phẩm, NGK, nước ép, … -Khoảng đo Brix :        28.0 … 62.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:    0.2% -Kích thước : 32 x 34 x 203mm, nặng 155g Cung cấp theo tuvit chỉnh và […]

Khúc xạ kế cầm tay 90% Brix ATAGO Model Master 3M

Khúc xạ kế cầm tay 90% Brix Model Master 3M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            58.0 … 90.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Kích thước : 32 x 34 x 168mm, nặng 130g Cung cấp theo tuvit chỉnh và […]

Khúc xạ kế cầm tay 82% Brix ATAGO Model Master 4M

Khúc xạ kế cầm tay 82% Brix Model Master 4M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho thực phẩm, NGK, nước ép, … -Khoảng đo Brix :            45.0 … 82.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Kích thước : 32 x 34 x 168mm, nặng 130g Cung cấp theo tuvit chỉnh và […]

Khúc xạ kế cầm tay 53% Brix ATAGO Model Master 53M

Khúc xạ kế cầm tay 53% Brix Model Master 53M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho thực phẩm, NGK, nước ép, … -Khoảng đo Brix :            0.0 … 53.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.5% -Kích thước : 32 x 34 x 168mm, nặng 130g Cung cấp theo tuvit chỉnh và […]

Khúc xạ kế cầm tay 10% Brix ATAGO Model Master 10M

Khúc xạ kế cầm tay 10% Brix Model Master 10M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho thực phẩm, NGK, nước ép, … -Khoảng đo Brix :            0.0 … 10.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.1% -Kích thước : 32 x 34 x 203mm, nặng 155g Cung cấp theo tuvit chỉnh và […]

Khúc xạ kế cầm tay 20% Brix ATAGO Model Master 20M

Khúc xạ kế cầm tay 20% Brix Model Master 20M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho thực phẩm, NGK, nước ép, … -Khoảng đo Brix :            0.0 … 20.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.1% -Kích thước : 32 x 34 x 207mm, nặng 165g Cung cấp theo tuvit chỉnh và […]

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix ATAGO Model Master T

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix Model Master T/ Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            0.0 … 33.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Độ chính xác:                 ±0.2% (10…30°C) -Độ lập lại :                     ±0.1% -Chức năng tự động bù trừ nhiệt […]

Khúc xạ kế cầm tay 62% Brix ATAGO Model Master 2T

Khúc xạ kế cầm tay 62% Brix Model Master 2T / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            28.0 … 62.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Độ chính xác:                 ±0.2% (10…40°C) -Độ lập lại :                     ±0.1% -Chức năng tự động bù trừ […]

Khúc xạ kế cầm tay 90% Brix ATAGO Model Master 3T

Khúc xạ kế cầm tay 90% Brix Model Master 3T / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            58.0 … 90.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Độ chính xác:                 ±0.2% (10…40°C) -Độ lập lại :                     ±0.1% -Chức năng tự động bù trừ […]

Khúc xạ kế cầm tay 82% Brix ATAGO Model Master 4T

Khúc xạ kế cầm tay 82% Brix Model Master 4T / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            45.0 … 82.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Độ chính xác:                 ±0.2% (10…40°C) -Độ lập lại :                     ±0.1% -Chức năng tự động bù trừ […]

Khúc xạ kế cầm tay 53% Brix ATAGO Model Master 53T

Khúc xạ kế cầm tay 53% Brix Model Master 53T / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            58.0 … 90.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.5% -Độ chính xác:                 ±0.5% (10…30°C) -Độ lập lại :                     ±0.25% -Chức năng tự động bù trừ […]

Khúc xạ kế cầm tay 10% Brix ATAGO Model Master 10T

Khúc xạ kế cầm tay 10% Brix Model Master 10T / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm, NGK, đồ uống,… -Khoảng đo Brix :            0.0 … 10.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.1% -Độ chính xác :               ±0.2% (ở n.độ 10 … 30°C) -Độ lập lại […]

Khúc xạ kế cầm tay 20% Brix ATAGO Model Master 20T

Khúc xạ kế cầm tay 20% Brix Model Master 20T / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm, NGK, đồ uống,… -Khoảng đo Brix :            0.0 … 20.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.1% -Độ chính xác :               ±0.2% (ở n.độ 10 … 30°C) -Độ lập lại […]

Khúc xạ kế cầm tay 50% Brix đo mẫu nóng ATAGO Model Master 50H

Khúc xạ kế cầm tay 50% Brix Model Master 50H / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            0.0 … 50.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.5% -Độ chính xác :               ±0.5% -Độ lập lại :                     ±0.25% –Loại phù hợp đo mẫu nóng […]

Khúc xạ kế cầm tay 80% Brix đo mẫu nóng ATAGO Model Master 80H

Khúc xạ kế cầm tay 80% Brix Model Master 80H / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            30.0 … 80.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.5% -Độ chính xác :               ±0.5% -Độ lập lại :                     ±0.25% –Loại phù hợp đo mẫu nóng […]

Khúc xạ kế cầm tay 93% Brix đo mẫu nóng ATAGO Model Master 93H

Khúc xạ kế cầm tay 90% Brix Model Master 93H / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            45.0 … 90.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.5% -Độ chính xác :               ±0.5% -Độ lập lại :                     ±0.25% –Loại phù hợp đo mẫu nóng […]

Khúc xạ kế cầm tay 100% Brix đo mẫu nóng ATAGO Model Master 100H

Khúc xạ kế cầm tay 100% Brix Model Master 100H / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            60.0 … 100.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.5% -Độ chính xác :               ±0.5% -Độ lập lại :                     ±0.25% –Loại phù hợp đo mẫu nóng […]

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix ATAGO Model Master PM

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix Model Master PM / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thân máy bằng nhựa -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            0.0 … 33.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Kích thước : 32 x 34 x 203m, nặng 105g Cung cấp […]

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix ATAGO Model Master P-alpha

Khúc xạ kế cầm tay 33% Brix Model Master P-alpha / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thân máy bằng nhựa -Thích hợp cho sản phẩm chế biến thực phẩm,… -Khoảng đo Brix :            0.0 … 33.0% Brix -Độ phân giải nhỏ nhất:  0.2% -Độ chính xác :               ±0.2% (tại 10 … 30°C) -Độ lập lại […]

Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay ATAGO Model Master-S10M

Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay Model Master S-10M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm nước chấm,chế biến thực phẩm nấu ăn -Khoảng đo độ mặn :        0 … 10% NaCI -Độ phân giải nhỏ nhất:    0.1% -Kích thước : 32 x 34 x 203mm, nặng 155g

Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay ATAGO Model Master-S20M

Khúc xạ kế đo độ mặn cầm tay Model Master S-20M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm nước chấm,chế biến thực phẩm nấu ăn -Khoảng đo độ mặn :        0 … 20% NaCI -Độ phân giải nhỏ nhất:    0.1% -Kích thước : 32 x 34 x 207mm, nặng 165g

Khúc xạ kế đo độ mặn ATAGO Model Master S-28M

Khúc xạ kế đo độ mặn Model Master S-28M/ Hãng Sx: Atago- Nhật -Thích hợp cho sản phẩm dạng nước, nước chấm, chế biến thực phẩm nấu ăn,… -Khoảng đo độ mặn :        0 … 28% NaCI -Độ phân giải nhỏ nhất:    0.2% -Kích thước : 32 x 34 x 203mm, nặng 105g

Khúc xạ kế đo độ mặn ATAGO Model Master S/Mill M

Khúc xạ kế đo độ mặn Model Mater S/Mill M / Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp cho đo muối, đặt biệt trong nước biển. -Khoảng đo độ mặn :        0 … 100%o -Khoảng đo tỷ trọng :        1.000 … 1.070 -Độ phân giải nhỏ nhất:    1%o  ;  tỷ trọng 0.001 -Kích thước : […]

Máy khúc xạ kế đo độ mặn ATAGO Model PAL-06S

Máy khúc xạ kế đo độ mặn Model PAL-06S, Code: 4406 / Hãng Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng đo chỉ số % độ mặn của nước biển -Thang đo độ mặn:     0.0…100 %o -Độ phân giải :          1 %o -Độ chính xác :         ±2%o -Thang đo nhiệt […]

Máy đo khúc xạ kế 85% Brix ATAGO Model PEN-PRO

Máy đo khúc xạ kế 85% Brix Model Pen PRO, Code: 3730 / Hãng Atago- Nhật -Thiết kế gọn, nhẹ, tiện sử dụng, kiểu dáng đẹp -Thang đo Brix rộng đến max. 85% Brix. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước […]

Máy đo khúc xạ kế 85% Brix ATAGO Model PAL-alpha

Máy đo khúc xạ kế 85% Brix Model PAL-a, Code: 3840 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo khúc xạ kế 53% Brix ATAGO Model PAL-1

Máy đo khúc xạ kế 53% Brix Model PAL-1, Code: 3810 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo khúc xạ kế 93% Brix ATAGO Model PAL-2

Máy đo khúc xạ kế 93% Brix Model PAL-2, Code: 3820 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo khúc xạ kế 93% Brix ATAGO Model PAL-3

Máy đo khúc xạ kế 93% Brix Model PAL-3, Code: 3830 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo khúc xạ kế 93% Brix ATAGO Model PAL-S

Máy đo khúc xạ kế 93% Brix Model PAL-S, Code: 3860 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như Sôcôla, yogust, nước sốt cà chua, đường Caramel, Xi-rô, kem, sữa đặc, sữa tươi, sữa […]

Máy đo khúc xạ kế 85% Brix ATAGO Model PAL-LOOP

Máy khúc xạ kế cầm tay 85% Brix Model PAL-LOOP, Code: 3842 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác, thực phẩm, đồ uống, […]

Máy đo khúc xạ kế 32% Brix ATAGO Model PR-32 alpha

Máy đo khúc xạ kế 32% Brix Model PR-32a, Code: 3405 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo khúc xạ kế 45% Brix ATAGO Model PR-101 alpha

Máy đo khúc xạ kế 45% Brix Model PR-101a, Code: 3442 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo khúc xạ kế 60% Brix ATAGO Model PR-201 alpha

Máy đo khúc xạ kế 60% Brix Model PR-201a, Code: 3452 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo khúc xạ kế 90% Brix ATAGO Model PR-301 alpha

Máy đo khúc xạ kế 90% Brix Model PR-301a, Code: 3462 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Điện tử, hiển thị số trên màn hình LCD. -Ứng dụng : dùng đo chỉ số % Brix cho các sản phẩm như nước trái cây, nước hoa quả, nước ép và các loại khác. -Chức năng tự […]

Máy đo phân cực kế tự động ATAGO Model AP-300

Máy đo phân cực kế tự động Model AP-300, cat.no: 5297 type B /Hãng Sx : Atago- Nhật -Thích hợp dùng đo trong các ngành sản xuất đường, dược phẩm-mỹ phẩm, hoá chất, chế biến,… -Thang đo : đo góc quay phân cực, thang đường quốc tế (không bù nhiệt/ bù nhiệt tự động), độ […]

Máy đo khúc xạ kế ABBE để bàn ATAGO Model NAR-1T Liquid

Máy đo khúc xạ kế ABBE để bàn Model NAR-1T Liquid, Cat.no: 1211 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Dùng đo chỉ số khúc xạ cho chất lỏng -Khoảng đo chỉ số khúc xạ :  1.3000 … 1.7000 nD -Vạch chia nhỏ nhất :            0.001 nD -Độ chính xác :                      ± 0.0002 nD -Khoảng đo […]

Máy đo khúc xạ kế ABBE để bàn ATAGO Model NAR-1T Solid

Máy đo khúc xạ kế ABBE để bàn Model NAR-1T Solid, Cat.no: 1212 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Dùng đo chỉ số khúc xạ cho chất rắn (Solid), có thể đo được cả chất lỏng (Liquid) và đã được đưa ra thị trường -Khoảng đo chỉ số khúc xạ :  1.3000 … 1.7000 nD […]

Máy đo khúc xạ kế – Máy đo chỉ số khúc xạ ATAGO Model SMART-1

Máy đo khúc xạ kế – Máy đo chỉ số khúc xạ Model SMART-1, Cat.no: 3150 / Hãng Sx : Atago- Nhật -Ứng dụng : đo chỉ số khúc xạ (Brix) trong các lĩnh vực như NGK, thực phẩm, nhà máy đường, dược phẩm, y khoa, …. -Hiển thị số trên màn hình LED -Khoảng […]

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ ATAGO Model RX-5000

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ Model RX-5000, Cat.no: 3281 / Hãng Sx: Atago- Nhật -Hiển thị số trên màn LCD 320 x 240 DotMatrix các giá trị đo và ký tự đặt biệt, ngày giờ khi đo, màn hình có đèn nền chiếu sáng. -Điều khiển […]

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ ATAGO Model RX-5000 alpha

Máy đo khúc xạ kế tự động- Máy đo chỉ số khúc xạ Model RX-5000a, Cat.no: 3261 / Hãng Atago- Nhật -Máy đo độ Brix / chỉ số khúc xạ điện tử dùng trong ngành nước giải khát, thực phẩm, sản xuất đường, hóa dầu, mỹ phẩm, dược phẩm… -Hiển thị số trên màn LCD […]

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ ATAGO Model RX-5000 alpha Plus

Máy đo khúc xạ kế tự động- Máy đo chỉ số khúc xạ Model RX-5000a–Plus, Cat.no: 3266 / Hãng Atago- Nhật -Máy đo độ Brix / chỉ số khúc xạ điện tử dùng trong ngành nước giải khát, thực phẩm, sản xuất đường, hóa dầu, mỹ phẩm, dược phẩm… -Hiển thị số trên màn LCD […]

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ ATAGO Model RX-5000 alpha-Bev

Máy đo khúc xạ kế tự động- Máy đo chỉ số khúc xạ Model RX-5000a-Bev / Hãng Atago- Nhật -Máy đo độ Brix / chỉ số khúc xạ điện tử dùng trong ngành nước giải khát, thực phẩm, sản xuất đường, hóa dầu, mỹ phẩm, dược phẩm… -Hiển thị số trên màn LCD 320 x […]

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ ATAGO Model RX-7000 alpha

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ Model RX-7000a , Cat.no: 3262 / Hãng Atago- Nhật -Máy đo độ Brix / chỉ số khúc xạ điện tử dùng trong ngành nước giải khát, thực phẩm, sản xuất đường, hóa dầu, mỹ phẩm, dược phẩm… -Hiển thị số trên […]

Máy đo khúc xạ kế tự động – Máy đo chỉ số khúc xạ ATAGO Model RX-9000 Alpha

Máy đo khúc xạ kế tự động- Máy đo chỉ số khúc xạ Model RX-9000a , Cat.no: 3263 / Hãng Atago- Nhật -Máy đo độ Brix / chỉ số khúc xạ điện tử dùng trong ngành nước giải khát, thực phẩm, sản xuất đường, hóa dầu, mỹ phẩm, dược phẩm… -Hiển thị số trên màn […]

Máy đo độ nhớt ATAGO Model VISCO

Máy đo độ nhớt Model VISCO, Cat.no: 6820 / Hãng Atago- Nhật -Hiển thị số trên màn hình giá trị đo, độ chính xác cao. –Vật liệu vỏ máy bằng thép không gỉ SUS -Đơn vị đo : độ nhớt, nhiệt độ và mô-men xoắn -Đặt biệt khách hàng có thể sử dụng cốc đo […]

Máy đo độ nhớt ATAGO Model VISCO-895

Máy đo độ nhớt Model VISCO-895 / Hãng Atago- Nhật -Hiển thị số trên màn hình giá trị đo, độ chính xác cao. –Vật liệu vỏ máy bằng nhôm nhẹ hơn 25% so với bằng thép không gỉ SUS. -Đơn vị đo : độ nhớt, nhiệt độ và mô-men xoắn -Đặt biệt khách hàng có […]

Máy đo chất lượng dầu chiên, Máy kiểm tra chất lượng dầu ăn ATAGO Model DOM-24

Máy đo chất lượng dầu chiên, Máy kiểm tra chất lượng dầu ăn, Máy đo nồng độ dầu ăn Model DOM-24, Cat. no.: 9341 Hãng Sx: Atago- Nhật -Máy thiết kế chuyên dùng đo chất lượng dầu ăn. -Ở nhiệt độ cao, dầu mỡ phát sinh ra một chất gọi là Total Polar Materials (TPM), nồng […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý