Bel Engineering – Italy

Cân điện tử 20kg, 0.1g có móc cân thủy tĩnh Bel Engineering Model L20001

Cân điện tử 20kg/ 0.1g, có móc cân thủy tĩnh Model L20001 / Hãng Sx : BEL Eng.- Italy. Sx tại Italy -Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD . -Khả năng cân :     20kg -Độ phân giải :       0.1g -Độ lập lại :            0.05g -Độ tuyến tính :      ±0.2 g -Thời gian […]

Cân điện tử 16kg, 0.1g có móc cân thủy tĩnh Bel Engineering Model L16001

Cân điện tử 16kg/ 0.1g, có móc cân thủy tĩnh Model L16001 / Hãng Sx : BEL Eng.- Italy. Sx tại Italy -Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD . -Khả năng cân :     16kg -Độ phân giải :       0.1g -Độ lập lại :            0.05g -Độ tuyến tính :      ±0.2 g -Thời gian […]

Cân điện tử 12kg, 0.1g có móc cân thủy tĩnh Bel Engineering Model L12001

Cân điện tử 12kg/ 0.1g, có móc cân thủy tĩnh Model L12001 / Hãng Sx : BEL Eng.- Italy. Sx tại Italy -Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD . -Khả năng cân :     12kg -Độ phân giải :       0.1g -Độ lập lại :            0.05g -Độ tuyến tính :      ±0.2 g -Thời gian […]

Cân điện tử 10kg, 0.1g có móc cân thủy tĩnh Bel Engineering Model L10001

Cân điện tử 10kg/ 0.1g, có móc cân thủy tĩnh Model L10001 / Hãng BEL Eng.- Italy. Sx tại Italy -Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD . -Khả năng cân :     10kg -Độ phân giải :       0.1g -Độ lập lại :            0.05g -Độ tuyến tính :      ±0.2 g -Thời gian đáp ứng […]

Cân điện tử 8kg, 0.1g có móc cân thủy tĩnh Bel Engineering Model L8001

Cân điện tử 8kg/ 0.1g, có móc cân thủy tĩnh Model L8001 / Hãng BEL Eng.- Italy. Sx tại Italy -Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD . -Khả năng cân :     8kg -Độ phân giải :       0.1g -Độ lập lại :            0.05g -Độ tuyến tính :      ±0.2 g -Thời gian đáp ứng […]

Cân điện tử 6.5kg, 0.1g có móc cân thủy tĩnh Bel Engineering Model L6501

Cân điện tử 6.5kg/ 0.1g, có móc cân thủy tĩnh Model L6501 / Hãng Sx : BEL Eng.- Italy. Sx tại Italy -Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD . -Khả năng cân :     6.5kg -Độ phân giải :       0.1g -Độ lập lại :            0.05g -Độ tuyến tính :      ±0.2 g -Thời gian […]

Cân điện tử 5.2kg, 0.1g có móc cân thủy tĩnh Bel Engineering Model L5201

Cân điện tử 5.2kg/ 0.1g, có móc cân thủy tĩnh Model L5201 / Hãng Sx : BEL Eng.- Italy. Sx tại Italy -Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng LCD . -Khả năng cân :     5.2kg -Độ phân giải :       0.1g -Độ lập lại :            0.05g -Độ tuyến tính :      ±0.2 g -Thời gian […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý