Carbolite – UK

Lò nung ống 1500°C Carbolite Model TZF15/450

Lò nung ống 1500°C Model TZF 15/450, Code: TZF 150-450-230SN Hãng Sx : Carbolite- Anh -Loại lò nung dạng ống, điều khiển 3 vùng nhiệt độ Bộ điều khiển PID: -Sử dụng 02 bộ điều lò nung: 01 bộ điều khiển lập trình 3216P1 và 2 bộ điều khiển 3216CC dùng điều khiển vùng cuối […]

Lò nung mẫu 1100°C, dung tích 6 lít Carbolite Model ELF11/6B

Lò nung 1100°C, dung tích 6 lít Model ELF 11/6B / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Điều khiển nhiệt độ, hiển thị số điện tử trên màn hình 4 số nhiệt độ cài đặt -Nhiệt độ […]

Lò nung mẫu 1100°C, dung tích 14 lít Carbolite Model ELF11/14B

Lò nung 1100°C, dung tích 14 lít Model ELF11/14B / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Điều khiển nhiệt độ, hiển thị số điện tử trên màn hình 4 số nhiệt độ cài đặt -Nhiệt độ max:                        […]

Lò nung mẫu 1100°C, dung tích 23 lít Carbolite Model ELF11/23B

Lò nung 1100°C, dung tích 23 lít Model ELF11/23B / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Điều khiển nhiệt độ, hiển thị số điện tử trên màn hình 4 số nhiệt độ cài đặt -Nhiệt độ max:                        […]

Lò nung tro 1100°C, dung tích 3 lít Carbolite Model AAF11/3

Lò nung tro 1100°C, dung tích 3 lít Model AAF 11/3  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. -Dùng cho nung mẫu các loại vật liệu như nhựa, sơn, dầu mỏ, cao su, than đá. -Sử dụng bộ điều khiển Controller PID 301. -Điều khiển nhiệt độ bằng […]

Lò nung tro 1100°C, dung tích 7 lít Carbolite Model AAF11/7

Lò nung tro 1100°C, dung tích 7 lít Model AAF 11/7  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. -Dùng cho nung mẫu các loại vật liệu như nhựa, sơn, dầu mỏ, cao su, than đá. -Sử dụng bộ điều khiển Controller PID 301. -Điều khiển nhiệt độ bằng […]

Lò nung tro 1100°C, dung tích 18 lít Carbolite Model AAF11/18

Lò nung tro 1100°C, dung tích 18 lít Model AAF 11/18  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. -Dùng cho nung mẫu các loại vật liệu như nhựa, sơn, dầu mỏ, cao su, than đá. -Sử dụng bộ điều khiển Controller PID 301. -Điều khiển nhiệt độ bằng […]

Lò nung tro 1200°C, dung tích 18 lít Carbolite Model AAF12/18

Lò nung tro 1200°C, dung tích 18 lít Model AAF 12/18  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C. -Dùng cho nung mẫu các loại vật liệu như nhựa, sơn, dầu mỏ, cao su, than đá. -Sử dụng bộ điều khiển Controller PID 301. -Điều khiển nhiệt độ bằng […]

Lò nung mẫu 1100°C, dung tích 5 lít Carbolite Model CWF11/5

Lò nung 1100°C, dung tích 5 lít Model CWF11/5 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1100°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1100°C, dung tích 13 lít Carbolite Model CWF11/13

Lò nung 1100°C, dung tích 13 lít Model CWF11/13 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1100°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1100°C, dung tích 23 lít Carbolite Model CWF11/23

Lò nung 1100°C, dung tích 23 lít Model CWF11/23 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1100°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1100°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1200°C, dung tích 5 lít Carbolite Model CWF12/5

Lò nung 1200°C, dung tích 5 lít Model CWF12/5 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1200°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1200°C, dung tích 13 lít Carbolite Model CWF12/13

Lò nung 1200°C, dung tích 13 lít Model CWF12/13 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1200°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1200°C, dung tích 23 lít Carbolite Model CWF12/23

Lò nung 1200°C, dung tích 23 lít Model CWF12/23 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1200°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1200°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1300°C, dung tích 5 lít Carbolite Model CWF13/5

Lò nung 1300°C, dung tích 5 lít Model CWF13/5 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1300°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1300°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1300°C, dung tích 13 lít Carbolite Model CWF13/13

Lò nung 1300°C, dung tích 13 lít Model CWF13/13 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1300°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1300°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1300°C, dung tích 23 lít Carbolite Model CWF13/23

Lò nung 1300°C, dung tích 23 lít Model CWF13/23 / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ tối đa đến 1300°C. Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                        1300°C -Nhiệt độ hoạt động […]

Lò nung mẫu 1400°C, dung tích 3 lít Carbolite Model RHF 14/3

Lò nung 1400°C, dung tích 3 lít Model RHF14/3  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1400°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1400°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1400°C, dung tích 8 lít Carbolite Model RHF 14/8

Lò nung 1400°C, dung tích 8 lít Model RHF14/8  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1400°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1400°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1400°C, dung tích 15 lít Carbolite Model RHF 14/15

Lò nung 1400°C, dung tích 15 lít Model RHF15/15  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1400°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1400°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1400°C, dung tích 35 lít Carbolite Model RHF 14/35

Lò nung 1400°C, dung tích 35 lít Model RHF14/35  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1400°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1400°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1500°C, dung tích 3 lít Carbolite Model RHF 15/3

Lò nung 1500°C, dung tích 3 lít Model RHF15/3  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1500°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1500°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1500°C, dung tích 8 lít Carbolite Model RHF 15/8

Lò nung 1500°C, dung tích 8 lít Model RHF15/8  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1500°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:               1500°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1500°C, dung tích 15 lít Carbolite Model RHF 15/15

Lò nung 1500°C, dung tích 15 lít Model RHF15/15  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1500°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1500°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1500°C, dung tích 35 lít Carbolite Model RHF 15/35

Lò nung 1500°C, dung tích 35 lít Model RHF15/35  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1500°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1500°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1600°C, dung tích 3 lít Carbolite Model RHF 16/3

Lò nung 1600°C, dung tích 3 lít Model RHF16/3  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1600°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1600°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1600°C, dung tích 8 lít Carbolite Model RHF 16/8

Lò nung 1600°C, dung tích 8 lít Model RHF16/8  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1600°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:               1600°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1600°C, dung tích 15 lít Carbolite Model RHF 16/15

Lò nung 1600°C, dung tích 15 lít Model RHF16/15  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1600°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1600°C -Dung […]

Lò nung mẫu 1600°C, dung tích 35 lít Carbolite Model RHF 16/35

Lò nung 1600°C, dung tích 35 lít Model RHF16/35  / Hãng Sx : Carbolite- Anh -Lò nung nhiệt độ cao tối đa đến 1600°C Bộ điều khiển PID 301: -Điều khiển nhiệt độ bằng PID. -Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt. -Nhiệt độ max:                1600°C -Dung […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý