Copley Scientific – UK

Máy thử độ hòa tan thuốc viên Copley Scientific Model DIS 6000, Cat.no: 1311

Máy thử độ hòa tan thuốc viên Model DIS 6000, Cat.no: 1311 Hãng Sx: Copley Scientific – Anh -Loại 06 chỗ thử cho 06 mẫu thuốc. -Phù hợp tiêu chuẩn dược điển Ph.Eur. and USP -Hiển thị trên màn hình LCD giá trị đo 4 dòng 20 ký tự -Điều khiển bằng vi xử lý, cài […]

Máy thử độ hòa tan thuốc viên Copley Scientific Model DIS 8000, Cat.no: 1301

Máy thử độ hòa tan thuốc viên Model DIS 8000, Cat.no: 1301 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại 08 chỗ thử cho 08 mẫu thuốc. -Phù hợp tiêu chuẩn dược điển Ph.Eur. and USP -Hiển thị trên màn hình LCD giá trị đo 4 dòng 20 ký tự -Điều khiển bằng vi xử lý, […]

Máy đo độ tan rã thuốc viên Copley Scientific Model DTG 4000, Cat.no: 1204

Máy đo độ tan rã thuốc viên Model DTG 4000, Cat.no: 1204 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại thiết kế cho 03 chỗ thử -Phù hợp tiêu chuẩn USP/EP -Thiết bị được mô tả trong dược điển, được thiết kế để cung cấp một phương pháp lặp lại và tiêu chuẩn hóa để […]

Máy đo độ tan rã thuốc viên Copley Scientific Model DTG 3000, Cat.no: 1203

  Máy đo độ tan rã thuốc viên Model DTG 3000, Cat.no: 1203 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại thiết kế cho 03 chỗ thử -Phù hợp tiêu chuẩn USP/EP -Thiết bị được mô tả trong dược điển, được thiết kế để cung cấp một phương pháp lặp lại và tiêu chuẩn hóa […]

Máy đo độ tan rã thuốc viên Copley Scientific Model DTG 2000, Cat.no: 1202

      Máy đo độ tan rã thuốc viên Model DTG 2000, Cat.no: 1202 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại thiết kế cho 02 chỗ thử -Phù hợp tiêu chuẩn USP/EP -Thiết bị được mô tả trong dược điển, được thiết kế để cung cấp một phương pháp lặp lại và tiêu […]

Máy đo độ tan rã thuốc viên Copley Scientific Model DTG 1000, Cat.no: 1201

Máy đo độ tan rã thuốc viên Model DTG 1000, Cat.no: 1201 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại thiết kế cho 01 chỗ thử -Phù hợp tiêu chuẩn USP/EP -Thiết bị được mô tả trong dược điển, được thiết kế để cung cấp một phương pháp lặp lại và tiêu chuẩn hóa để […]

Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên Copley Scientific Type HDT 1, Cat.no: 7276

Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên Cat.no: 7276, Type HDT 1 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng kiểm tra độ khuyếch tán của các loại thuốc kem, thuốc mỡ hoặc dạng gel của thuốc dạng nữa rắn. –Loại 01 chỗ thử -Nhiệt độ cài đặt khoảng 32°C cho loại da bình thường. […]

Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên Copley Scientific Type HDT 1000 Cat.no: 7290

Máy thử độ khuyếch tán thuốc viên Cat.no: 7290, Type HDT 1000 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng kiểm tra độ khuyếch tán của các loại thuốc kem, thuốc mỡ hoặc dạng gel của thuốc dạng nữa rắn. –Loại 10 chỗ thử, với khối gia nhiệt 2 hàng mỗi hàng 5 chỗ thử. […]

Máy thử độ cứng thuốc viên Copley Scientific Model TH3/200 Series TH3, Cat.no: 7801

Máy thử độ cứng thuốc viên Model TH3/200 Series TH3, Cat.no: 7801 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại máy cầm tay, thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn -Phù hợp tiêu chuẩn dược điển USP và EP 2.9.8. -Hiển thị số trên màn hình LCD giá trị thử độ cứng, -Thang đo độ cứng […]

Máy thử độ cứng thuốc viên Copley Scientific Model TH3/500 Series TH3, Cat.no: 7802

Máy thử độ cứng thuốc viên Model TH3/500 Series TH3, Cat.no: 7802 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Loại máy cầm tay, thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn -Phù hợp tiêu chuẩn dược điển USP và EP 2.9.8. -Hiển thị số trên màn hình LCD giá trị thử độ cứng, -Thang đo độ cứng […]

Máy thử độ cứng thuốc viên Copley Scientific Model TBF 1000, Cat.no: 2501

Máy thử độ cứng thuốc viên Model TBF 1000, Cat.no: 2501 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn -Phù hợp tiêu chuẩn USP và EP 2.9.8 -Hiển thị số trên màn hình LCD 4 dòng giá trị thử, cùng thời gian thử và các thông số khác –Có gắn […]

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Copley Scientific Model FR 1000, Cat.no: 1401

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Model FR 1000, Cat.no: 1401 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng thử độ mài mòn- vỡ vụn của thuốc viên -Loại 01 trống thử -Phù hợp theo tiêu chuẩn dược quốc tế USP Chapter 1216 / EP Chapter 2.9.7. -Hiển thị số trên màn hình LCD […]

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Copley Scientific Model FR 2000, Cat.no: 1402

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Model FR 2000, Cat.no: 1402 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng thử độ mài mòn- vỡ vụn của thuốc viên -Loại 02 trống thử -Phù hợp theo tiêu chuẩn dược quốc tế USP Chapter 1216 / EP Chapter 2.9.7. -Hiển thị số trên màn hình LCD […]

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Copley Scientific Model FRV 1000, Cat.no: 1403

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Model FRV 1000, Cat.no: 1403 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng thử độ mài mòn- vỡ vụn của thuốc viên -Loại 01 trống thử -Phù hợp theo tiêu chuẩn dược quốc tế USP Chapter 1216 / EP Chapter 2.9.7. -Hiển thị số trên màn hình LCD […]

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Copley Scientific Model FRV 2000, Cat.no: 1404

Máy thử độ mài mòn thuốc viên Model FRV 2000, Cat.no: 1404 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng thử độ mài mòn- vỡ vụn của thuốc viên -Loại 02 trống thử -Phù hợp theo tiêu chuẩn dược quốc tế USP Chapter 1216 / EP Chapter 2.9.7. -Hiển thị số trên màn hình LCD […]

Máy thử tỷ trọng thuốc bột Copley Scientific Model JV 1000, Cat.no: 1601-230/50

Máy thử tỷ trọng thuốc bột -Tapped density tester Model JV 1000, Cat.no: 1601-230/50 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Hoạt động theo phương pháp bật nảy. -Số chỗ thử :  01 chỗ -Phù hợp tiêu chuẩn dược điển USP method 2 và dược điển châu Au EP 2.9.15 . -Hiển thị số trên […]

Máy thử tỷ trọng thuốc bột Copley Scientific Model JV 2000, Cat.no: 1602-230/50

Máy thử tỷ trọng thuốc bột –Tapped density tester Model JV 2000, Cat.no: 1602-230/50 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Hoạt động theo phương pháp bật nảy. -Số chỗ thử :  02 chỗ -Phù hợp tiêu chuẩn dược điển USP method 2 và dược điển châu Au EP 2.9.15 . -Hiển thị số trên […]

Máy thử độ mài mòn thuốc hình cầu và hạt Copley Scientific Model Friabimat, Cat.no: 1450

Máy thử độ mài mòn thuốc hình cầu và hạt Model Friabimat, Cat.no: 1450 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng thử độ mài mòn của thuốc viên, dạng hình cầu và dạng hạt nhỏ -Phù hợp tiêu chuẩn dược Châu Âu theo Chapter No.2.9.41 Friability of Granules and Spheroids. -Hiển thị số trên […]

Thiết bị đo tỷ trọng thuốc bột Copley Scientific Mod. Scott Volumeter, cat.no 6301

Thiết bị đo tỷ trọng thuốc bột – Powder Bulk density tester Mod. Scott Volumeter, cat.no 6301 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Thiết bị kiểm tra tỷ trọng khối (bulk density) các sản phẩm dạng bột mịn -Phù hợp theo phương pháp 2 của dược điển USP <616> Bộ bao gồm các phần […]

Thiết bị thử độ trơn chảy của thuốc bột Copley Scientific Mod. BEP2, Cat. No: 1650

Thiết bị thử độ trơn chảy của thuốc bột – Flowability tester Mod. BEP2, Cat. No: 1650 Hãng Sx : Copley Scientific – Anh -Dùng đo độ trơn chảy và tỷ trọng của sản phẩm dạng bột của dược phẩm. -Phù hợp tiêu chuẩn dược điển USP Chapter <1174> and Ph.Eur Chapter 2.9.36 Bộ bao […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý