Duham Geo Slope Indicator (DGSI) – USA

Thiết bị thử kháng xuyên đất bỏ túi- Dụng cụ thử kháng xuyên đất bỏ túi Durham Geo Slope Indicator (DGSI) Code S-170B

Thiết bị thử kháng xuyên đất bỏ túi- Dụng cụ thử kháng xuyên đất bỏ túi Code: S-170B Hãng Sx: Durham Geo Slope Indicator (DGSI)- Mỹ -Dùng đo lực kháng (độ nén) xuyên của đất -Đường kính đầu piston f1/4” (f6.35mm) -Lực thử kháng xuyên : 0 … 4.5kgf/cm2 -Thân bằng vật liệu Nikel Cung […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý