DYS (Daeyoon Scale Industrial) – Korea

Máy đo chloride trong bê tông rắn Model DY2501B

Máy đo chloride trong bê tông rắn Model DY2501B / Xuất xứ : Hàn Quốc -Ứng dụng : dùng đo nồng độ chloride trong bê tông tươi, bê tông ướt và bê tông rắn. -Hiển thị số trên hình LCD rộng 128×64 kết quả đo. -Khoảng đo:     0.0005% … 2.0000% (Cl–) -Độ chính xác: ±10% […]

Máy đo chloride trong bê tông tươi Model DY2501A

Máy đo chloride trong bê tông tươi Model DY2501A / Xuất xứ : Hàn Quốc -Ứng dụng : dùng đo nồng độ chloride trong bê tông tươi, bê tông ướt, và dung dịch hòa tan khác. -Hiển thị số trên hình LCD rộng 128×64 kết quả đo. -Khoảng đo:                0.001% … 1.500% (Cl-) -Độ chính […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý