EMC Lab – Germany

Máy quang phổ so màu EMC Lab Model EMC-11D-V

Máy quang phổ so màu Model EMC-11D-V / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Tự động […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-11UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis  Model EMC-11-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Tự […]

Máy quang phổ khả kiến Vis EMC Lab Model EMC-16PC-V

Máy quang phổ khả kiến Vis Model EMC-16PC-V / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Phim nhấn dạng […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-16PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-16PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Phim […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-18PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-18PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD rộng 128 x 64mm. -Phim […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-31PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-31PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng 320 x 240mm. […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-32PCS-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-32PCS-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng 320 x 240mm. […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-61PC-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-61PC-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng […]

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis EMC Lab Model EMC-61PCS-UV

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis Model EMC-61PCS-UV / Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Máy sử dụng thân thiện với người dùng và đảm bảo kết quả chính xác. -Ứng dụng: dùng trong nhiều lĩnh vực để phân tích và kiểm tra chất lượng. -Hiển thị trên màn hình LCD 5 dòng rộng 320 x 240mm. […]

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 1000 … 5000µl EMC Lab Art.no: EMC-5721046

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 1000 … 5000µl Art.no: EMC‐5721046 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       1000 … 5000µl -Điều chỉnh từng nất:   5.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV -Tiệt trùng được ở nhiệt độ 121°C

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 100 … 1000µl EMC Lab Art.no: EMC-5721045

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 100 … 1000µl Art.no: EMC‐5721045 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       100 … 1000µl -Điều chỉnh từng nất:   5.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV -Loại tiệt trùng được ở 121°C

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 1000 … 5000µl EMC Lab Art.no: EMC-5720110

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 1000 … 5000µl Art.no: EMC-5720110 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       1000 … 5000µl -Điều chỉnh từng nất:   5.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 200 … 1000µl EMC Lab Art.no: EMC-5720040

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 200 … 1000µl Art.no: EMC-5720040 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       200 … 1000µl -Điều chỉnh từng nất:   5.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 100 … 1000µl EMC Lab Art.no: EMC-5720060

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 100 … 1000µl Art.no: EMC-5720060 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       100 … 1000µl -Điều chỉnh từng nất:   5.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 50 … 200µl EMC Lab Art.no: EMC-5720030

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 50 … 200µl Art.no: EMC-5720030 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       50 … 200µl -Điều chỉnh từng nất:   1.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 20 … 200µl EMC Lab Art.no: EMC-5720070

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 20 … 200µl Art.no: EMC-5720070 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       20 … 200µl -Điều chỉnh từng nất:   1.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 10 … 100µl EMC Lab Art.no: EMC-5720050

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 10 … 100µl Art.no: EMC-5720050 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       10 … 100µl -Điều chỉnh từng nất:   1.0µl -Độ chính xác :            ±0.8% A/  0.3% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 5 … 50µl EMC Lab Art.no: EMC-5720020

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 5 … 50µl Art.no: EMC-5720020 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       5 … 50µl -Điều chỉnh từng nất:   0.5µl -Độ chính xác :            ±0.4% A/  0.4% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 2 … 20µl EMC Lab Art.no: EMC-5720080

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 2 … 20µl Art.no: EMC-5720080 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       2 … 20µl -Điều chỉnh từng nất:   0.5µl -Độ chính xác :            ±1.0% A/  0.5% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 0.5 … 10µl EMC Lab Art.no: EMC-5720000

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 0.5 … 10µl Art.no: EMC-5720000 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       0.5 … 10µl -Điều chỉnh từng nất:   0.1µl -Độ chính xác :            ±1.2% A/  0.8% CV

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 0.1 … 2.5µl EMC Lab Art.no: EMC-5720005

Dụng cụ định lượng tự động Micropipette 0.1 … 2.5µl Art.no: EMC-5720005 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 01 kênh, điều chỉnh dung tích cơ -Thang :                       0.1 … 2.5µl -Điều chỉnh từng nất:   0.05µl -Độ chính xác :            ±4.0% A/ 2.0% CV

Máy khuấy từ 15 vị trí, 15 chỗ EMC Lab Model IMS 15 W, Code: EMC-20043034

Máy khuấy từ 15 vị trí, 15 chỗ Model IMS 15 W, Code: EMC-20043034 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 15 vị trí khuấy cùng lúc -Có thể dùng cho các cốc/ bình tam giác có dung tích đến 15 x 250ml -Thể tích khuấy : 1 … 3.000 ml -Khoảng giữa các vị trí khuấy […]

Máy khuấy từ 6 vị trí, 6 chỗ EMC Lab Model IMS 6 W, Code: EMC-20043033

Máy khuấy từ 6 vị trí Model IMS 6 W, Code: EMC-20043033 Hãng Sx: EMC Lab- Đức -Loại 6 vị trí khuấy cùng lúc -Có thể dùng cho các cốc/ bình tam giác có dung tích đến 6 x 1000ml -Thể tích khuấy : 1 … 3.000 ml -Khoảng giữa các vị trí khuấy : 130mm […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý