Enviromental Devices Corp. – USA

Máy đo nồng độ bụi cầm tay cá nhân Hãng Enviromental Devices Corp. (EDC) Model HD-1100, type HAZ-DUST I

Máy đo nồng độ bụi cầm tay cá nhân Model HD-1100, type HAZ-DUST I Hãng C/c: Enviromental Devices Corp.- Mỹ -Ứng dụng : kiểm tra nồng độ bụi môi trường làm việc, sinh hoạt ở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, đo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động,… -Hiển thị số điện […]

Máy đo nồng độ bụi Silic, bụi lơ lửng tổng TSP Hãng Enviromental Devices Corp. (EDC) Model EPAM-5000, Type Haz-Dust

Máy đo nồng độ bụi Silic, bụi lơ lửng tổng TSP Model EPAM-5000, Type Haz-Dust Hãng Enviromental Devices Corp.- Mỹ -Thích hợp và ứng dụng để khảo sát đo môi trường, khảo sát chất lượng khơng khí trong phòng hoặc hiện trường, cho y tế, bệnh vệnh, phòng làm việc, nhà máy, … -Hiển thị […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý