Fann – USA

Thiết bị lọc dung dịch khoan bằng áp suất Fann Part.no: 207224

Thiết bị lọc dung dịch khoanbằng áp suất Part.no: 207224 / Hãng Fann- Mỹ -Loại lọc áp suất thấp để bàn, với van chỉnh áp suất và ống nối. -Thiết bị lọc áp áp suất LPLT Series 300 (đôi khi được gọi là API Filter Press) dùng để xác định tính chất lọc của bùn khoan và các đặc […]

Thiết bị lọc dung dịch khoan bằng áp suất Fann Part.no: 207223

Thiết bị lọc dung dịch khoan bằng áp suất Part.no: 207223 / Hãng Fann- Mỹ -Loại lọc áp suất thấp để bàn, với van chỉnh áp suất và ống nối. -Thiết bị lọc áp áp suất LPLT Series 300 (đôi khi được gọi là API Filter Press) dùng để xác định tính chất lọc của bùn khoan và các […]

Dụng cụ thử cắt tĩnh Fann Model 240, Cat.no: 206952

Dụng cụ thử cắt tĩnh Cat.no: 206952, Model 240  / Hãng Sx: Fann- Mỹ -Dùng xác định cường độ gel của dung dịch khoan. -Thước đo chia vạch cường độ gel tính bằng pound / 100 feet vuông. -Bộ bao gồm hai ống cắt rỗng 5-gram 89 x 36 mm, cốc mẫu với thước đo […]

Cân tỷ trọng bùn khoan Bentonite Fann Cat.no.: 026768, Model 140

Cân tỷ trọng bùn khoan Cat.no.: 026768, Model 140 / Hãng Fann- Mỹ -Dùng xác định nhanh và chính xác tỷ trọng bùn. -Đặc điểm của cân là nhiệt độ của bùn khoan không làm ảnh hưởng tới độ chính xác của số đọc trên cân. -Cân được chia vạch theo 4 đơn vị là […]

Dụng cụ xác định hàm lượng cát trong dung dịch khoan Fann Cat.no.: 209657

Dụng cụ xác định hàm lượng cát trong dung dịch khoan Cat.no.: 209657 / Hãng Fann- Mỹ -Bộ xác định hàm lượng cát trong bùn khoan -Lưới rây gắn sẵn trong phểu có cỡ lỗ 0.075mm (200Mesh), ống đo 10ml có chia vạch đến 20% thể tích cát trong bùn Bộ bao gồm : Phểu nhựa có […]

Phểu đo độ nhớt bùn khoan Marsh funnel viscometer Fann Cat.no.: 206884

Phểu đo độ nhớt Marsh Cat.no.: 206884 / Hãng Fann- Mỹ -Dùng để xác định độ nhớt sau khi khoan. -Phểu làm bằng nhựa chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. -Cuốn phểu đường kính f4.7mm Kèm theo: Cốc đo độ nhớt/ Cốc chứa mẫu bùn 1000ml Cat.no : 206889 / Hãng Fann- Mỹ […]

Bộ thí nghiệm Bentonite, đo độ nhớt Marsh, đo tỷ trọng bùn cát Fann

Bộ thí nghiệm Bentonite, đo độ nhớt Marsh, đo tỷ trọng bùn cát Hãng Sx: Fann- Mỹ Bộ bao gồm: Phểu đo độ nhớt Marsh (Code : 206884) Cân tỷ trọng bùn (Code: 026768, Model 140) -Cân được chia vạch theo 4 đơn vị là Ib/ gal; lb/sq.in; lb/cu.ft; gms/cm3 -Thang đo lb/gal:             6 …24 […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý