Freund – Japan

Máy đo hoạt độ nước Freund Model EZ-200

Máy đo hoạt độ nước để bàn Model EZ-200 / Hãng Sx: Freund- Nhật -Hiển thị số trên màn hình LCD cảm ứng đồ họa lớn -Thang đo hoạt độ nước:  0.10 … 0.98 Aw -Độ chính xác:                   ±0.01Aw -Thời gian đo nhanh 30% so với EZ-100ST -Cảm biến đo: bằng điện trở kháng, không nhạy […]

Máy đo hoạt độ nước Freund Model EZ-100ST

Máy đo hoạt độ nước để bàn Model EZ-100ST / Hãng Sx: Freund- Nhật -Hiển thị số trên 02 màn hình đôi LED giá trị đo và nhiệt độ đo mẫu. -Cảm biến đo: bằng điện trở kháng -Thang đo hoạt độ nước:  0.10 … 0.98 Aw -Độ chính xác:                ±0.01Aw tại 25°C trong tủ ấm […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý