Gast – USA

Bơm chân không Gast Model DOA-P504BN

Bơm chân không Model DOA-P504BN / Hãng Sx: Gast- Mỹ -Loại bơm màng không dùng dầu chân không -Phù hợp dùng cho bộ lọc, bộ hút ẩm trong PTN -Lưu lượng hút:          1 cfm(28.3 lít/phút) -Ap lực hút tối đa :     24.0” Hg (= 610 mmHg) -Ap lực đẩy tối đa :     60 psi -Công […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý