GFL – Germany

Máy lắc tròn GFL Model 3005

Máy lắc tròn Model 3005 / Hãng Sx : GFL- Đức -Tác động lắc êm, thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm; đặc biệt cho nuôi cấy vi sinh, tế bào và vi sinh vật. -Máy bền chắc và gọn nhẹ, có bộ phận điều chỉnh cân bằng. Máy bằng thép tráng kẽm […]

Máy lắc ngang GFL Model 3006

Máy lắc ngang Model 3006 / Hãng Sx : GFL- Đức. -Tác động lắc êm, thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm; đặc biệt cho nuôi cấy vi sinh, tế bào và vi sinh vật. -Máy bền chắc và gọn nhẹ, có bộ phận điều chỉnh cân bằng. Máy bằng thép tráng kẽm […]

Máy lắc tròn GFL Model 3015

Máy lắc tròn Model 3015 / Hãng Sx : GFL- Đức -Tác động lắc êm, thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm; đặc biệt cho nuôi cấy vi sinh, tế bào và vi sinh vật. -Máy bền chắc và gọn nhẹ, có bộ phận điều chỉnh cân bằng. Máy bằng thép tráng kẽm  […]

Máy lắc ngang GFL Model 3016

Máy lắc ngang Model 3016 / Hãng Sx : GFL- Đức -Tác động lắc êm, thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm; đặc biệt cho nuôi cấy vi sinh, tế bào và vi sinh vật. -Máy bền chắc và gọn nhẹ, có bộ phận điều chỉnh cân bằng. Máy bằng thép tráng kẽm  […]

Máy lắc ngang GFL Model 3018

Máy lắc ngang Model 3018 / Hãng Sx : GFL- Đức -Tác động lắc êm, thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm; đặc biệt cho nuôi cấy vi sinh, tế bào và vi sinh vật, ngàng thực phẩm, môi trường,… -Máy bền chắc và gọn nhẹ, có bộ phận điều chỉnh cân bằng. Máy […]

Máy lắc ống nghiệm quay tròn GFL Model 3025

Máy lắc ống nghiệm quay tròn Model 3025 / Hãng Sx : GFL- Đức. -Tác động lắc êm, dùng lắc ống nghiệm -Máy bền chắc và gọn nhẹ. -Máy bằng thép tráng kẽm sơn phủ nhựa eposy chống ăn mòn. -Tốc độ lắc quay tròn :     6 … 80vòng/phút -Gá lắc trục quay có thể đặt […]

Máy lắc ổn nhiệt GFL Model 3031

Máy lắc ổn nhiệt Model 3031 / Hãng Sx: GFL- Đức -Loại lắc tròn, thiết kế gọn nhẹ -Tác động lắc êm, thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm; đặc biệt cho nuôi cấy vi sinh, tế bào và vi sinh vật. -Hiển thị số trên màn hình LED giá trị tốc […]

Máy cất nước một lần 2lít/giờ GFL Model 2001/2

Máy cất nước một lần 2lít/giờ Model 2001/2 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa : £ 2lít/ giờ -Lượng nước làm mát : 20 lít/ giờ -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có vi khuẩn và pyrogen, lượng khí thấp, độ dẫn điện 2…3µS/cm tại […]

Máy cất nước một lần 4lít/giờ GFL Model 2001/4

Máy cất nước một lần 4lít/giờ Model 2001/4 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa : £ 4lít/ giờ -Lượng nước làm mát : 40 lít/ giờ -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có vi khuẩn và pyrogen, lượng khí thấp, độ dẫn điện 2…3µS/cm tại […]

Máy cất nước một lần 2lít/giờ GFL Model 2002

Máy cất nước một lần 2lít/ giờ Model 2002 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa :  2 lít/ giờ –Có thùng chứa nước dung tích : 04 lít. -Lượng nước làm mát : 30 lít/ giờ -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có vi […]

Máy cất nước một lần 4lít/ giờ GFL Model 2004

Máy cất nước một lần 4lít/ giờ Model 2004 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa :  4 lít/ giờ –Có thùng chứa nước dung tích : 08 lít. -Lượng nước làm mát : 48 lít/ giờ -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có […]

Máy cất nước một lần 8lít/ giờ GFL Model 2008

Máy cất nước một lần 8lít/ giờ Model 2008 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa : £ 8 lít/ giờ –Có thùng chứa nước dung tích : 16lít. -Lượng nước làm mát : 72 lít/ giờ -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có vi […]

Máy cất nước một lần 12lít/ giờ GFL Model 2012

Máy cất nước một lần 12lít/ giờ Model 2012 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa : £ 12 lít/ giờ –Có thùng chứa nước dung tích : 24lít. -Lượng nước làm mát : 198 lít/ giờ -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có vi […]

Máy cất nước hai lần 2lít/ giờ GFL Model 2102

Máy cất nước hai lần 2lít/ giờ Model 2102 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa : 2 lít/ giờ -Nước làm mát : 72 lít/ giờ -Ap lực nước cấp : >min. 3bar … max. 7bar -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có vi […]

Máy cất nước hai lần 4 lít/giờ GFL Model 2104

Máy cất nước hai lần 4 lít/giờ Model 2104 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa : 4 lít/ giờ -Nước làm mát : 120 lít/ giờ -Ap lực nước cấp : >min. 3bar … max. 7bar -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có vi […]

Máy cất nước hai lần 8 lít/ giờ GFL Model 2108

Máy cất nước hai lần 8 lít/ giờ Model 2108 / Hãng Sx : GFL- Đức -Công suất cất tối đa : 8 lít/ giờ -Nước làm mát : 198 lít/ giờ -Ap lực nước cấp : >min. 3bar … max. 7bar -Chất lượng nước phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế không có […]

Máy cất nước hai lần 2 lít/giờ GFL Model 2302

Máy cất nước hai lần 2 lít/ giờ Model 2302 / Hãng Sx: GFL- Đức -Công suất cất tối đa : 2 lít/giờ. -Nước cấp làm mát: 96 lít/giờ. -Ap lực nước cấp : > 3 … 7 bar. -Độ dẫn điện thấp khoảng 1.6 mS/cm tại 25°C. -Nước cất đáp ứng những tiêu chuẩn […]

Máy cất nước hai lần 4 lít/giờ GFL Model 2304

Máy cất nước hai lần 4 lít/giờ Model 2304 / Hãng Sx: GFL- Đức -Công suất cất tối đa : 4 lít/giờ. -Nước cấp làm mát: 144 lít/giờ. -Ap lực nước cấp : > 3 … 7 bar. -Độ dẫn điện thấp khoảng 1.6mS/cm tại 25°C. -Nước cất đáp ứng những tiêu chuẩn về dược […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý