Grant – UK

Thiết bị ghi nhiệt độ 16 kênh, đo nhiệt độ sàng bê tông Grant Cat.no: SQ2020-1F8, Type 2020

Thiết bị ghi nhiệt độ 16 kênh, đo nhiệt độ sàng bê tông Cat.no: SQ2020-1F8, Type 2020 Hãng Sx : Grant- Anh -Bộ ghi nhận và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ Type 2020 –Lọai 16 kênh ngõ vào nghi nhận nhận và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ và 8 kênh differential input -Hiển thị […]

Thiết bị ghi nhiệt độ 32 kênh, đo nhiệt độ sàng bê tông Grant Cat.no: SQ2040-2F16, Type 2040

Thiết bị ghi nhiệt độ 32 kênh, đo nhiệt độ sàng bê tông Cat.no: SQ2040-2F16, Type 2040 Hãng Sx : Grant- Anh -Bộ ghi nhận và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ Type 2040 –Lọai 32 kênh ngõ vào nghi nhận nhận và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ và 16 kênh differential input -Hiển thị […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý