Hamilton – UK

Máy cất nước Hamilton Model WSB/4

Máy chưng cất nước Model WSB/4 / Hãng Sx : Hamilton- Anh -Bộ phận sinh hàn chưng cất bằng thủy tinh trung tính Borosilicate. -Loại chưng cất 01 lần -Công suất cất tối đa :         4 lít -Ap lực nước cấp tối thiểu : 5 psi -Độ pH :                              5.5 …  6.5pH -Độ dẫn điện […]

Máy cất nước Hamilton Model WSE/4

Máy chưng cất nước Model WSE/4  / Hãng Sx : Hamilton- Anh -Bộ phận sinh hàn chưng cất bằng thủy tinh trung tính Borosilicate. -Loại chưng cất 01 lần -Công suất cất tối đa :         4 lít -Ap lực nước cấp tối thiểu : 5 psi -Độ pH :                              5.5 …  6.5pH -Độ dẫn điện […]

Máy cất nước Hamilton Model WSC/4

Máy chưng cất nước Model WSC/4 / Hãng Sx : Hamilton- Anh -Bộ phận sinh hàn chưng cất bằng thủy tinh trung tính Borosilicate. –Toàn bộ đặt trong hộp bảo quản gọn, tránh va chạm gây bể vở sinh hàn, dễ tháo lắp khi vệ sinh máy. -Loại chưng cất 01 lần -Công suất cất […]

Máy cất nước Hamilton Model WSC/4S

Máy chưng cất nước Model WSC/4S / Hãng Sx : Hamilton- Anh -Bộ phận sinh hàn chưng cất bằng thủy tinh trung tính Borosilicate. –Toàn bộ đặt trong hộp bảo quản gọn, tránh va chạm gây bể vở sinh hàn, dễ tháo lắp khi vệ sinh máy. -Loại chưng cất 01 lần -Công suất cất […]

Máy cất nước Hamilton Model WSC/8

Máy chưng cất nước Model WSC/8 / Hãng Sx : Hamilton- Anh -Bộ phận sinh hàn chưng cất bằng thủy tinh trung tính Borosilicate. –Toàn bộ đặt trong hộp bảo quản gọn, tránh va chạm gây bể vở sinh hàn, dễ tháo lắp khi vệ sinh máy. -Loại chưng cất 1 lần -Công suất cất […]

Máy cất nước Hamilton Model WSC/8S

Máy chưng cất nước Model WSC/8S / Hãng Sx : Hamilton- Anh -Bộ phận sinh hàn chưng cất bằng thủy tinh trung tính Borosilicate. –Toàn bộ đặt trong hộp bảo quản gọn, tránh va chạm gây bể vở sinh hàn, dễ tháo lắp khi vệ sinh máy. -Loại chưng cất 1 lần -Công suất cất […]

Máy cất nước hai lần Hamilton Model WSC/4D

Máy chưng cất nước hai lần Model WSC/4D / Hãng Sx : Hamilton- Anh -Bộ phận sinh hàn chưng cất bằng thủy tinh trung tính Borosilicate. –Toàn bộ đặt trong hộp bảo quản gọn, tránh va chạm gây bể vở sinh hàn, dễ tháo lắp khi vệ sinh máy. -Loại chưng cất 02 lần qua […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý