HF Scientific – USA

Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100 Plus, Cat.no.: 28061

Máy đo độ đục để bàn Model M100 Plus, Cat.no. 28061 Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Dùng trong phòng thí nghiệm. -Ứng dụng trong các ngành dược phẩm, NGK, nuớc uống, nước sinh họat, nước thải công nghiệp, … -Máy tuân thủ các thông số kỹ thuật quy định trong ISO 7027 về […]

Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model M100+, Cat.no.: 28060

Máy đo độ đục để bàn Model M100+, Cat.no. 28060 Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Dùng trong phòng thí nghiệm. -Ứng dụng trong các ngành dược phẩm, NGK, nuớc uống, nước sinh họat, nước thải công nghiệp, … -Máy tuân thủ các thông số kỹ thuật quy định trong EPA theo phương pháp […]

Máy so màu đo Chlorine HF Scientific Model Chlorine Pocket, Cat.no. 10478

Máy so màu đo Chlorine trong nước Cat.no. 10478, Type: Chlorine Pocket Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Hiển thị trên màn hình LCD kết quả đo (mg/l). -Thang đo Chlorine (Free, Total) : 0 … 10mg/l -Độ phân giải :        0.01 mg/ l với thang 0 … 6mg/l 0.1 mg/ l với […]

Máy đo độ đục cầm tay HF Scientific Model MicroTPI, cat.no. 20008

Máy đo độ đục cầm tay Model MicroTPI, cat.no. 20008 Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Dùng để đo hiện trường. Ứng dụng trong các ngành NGK, nuớc uống, nước sinh họat, nước thải công nghiệp,… -Hiển thị trên màn hình LCD kết quả đo với ký tự khác. –Máy phù hợp tiêu […]

Máy đo độ đục cầm tay HF Scientific Model MicroTPW, cat.no. 20000

Máy đo độ đục cầm tay Model MicroTPW, cat.no. 20000 Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Dùng để đo hiện trường. Ứng dụng trong các ngành NGK, nuớc uống, nước sinh họat, nước thải công nghiệp,… -Hiển thị trên màn hình LCD kết quả đo với ký tự khác. -Máy phù hợp tiêu […]

Máy đo độ đục xách tay HF Scientific Model DRT-15CE, cat.no. 19058

Máy đo độ đục xách tay Model DRT-15CE, cat.no. 19058 Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Dùng để đo hiện trường. Ứng dụng trong các ngành NGK, nuớc uống, nước sinh họat, nước thải công nghiệp,… -Hiển thị trên màn hình LCD kết quả đo -Máy phù hợp tiêu chuẩn US EPA Method […]

Máy đo độ đục để bàn HF Scientific Model Micro 100, cat.no. 19950

Máy đo độ đục để bàn Model Micro 100, cat.no. 19950 Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Dùng phòng thí nghiệm. -Ứng dụng đo trong các ngành NGK, nuớc uống, nước sinh họat, nước thải công nghiệp,… -Hiển thị trên màn hình tinh thể LED kết quả đo 2 dòng với ký tự […]

Máy đo độ đục để bàn HF-Scientific Model Micro 1000, cat.no. 20014

Máy đo độ đục để bàn Model Micro 1000, cat.no. 20014 Hãng Sx: HF Scientific- Mỹ. Sx tại Mỹ -Dùng trong phòng thí nghiệm, cho mẫu có độ đục cao -Ứng dụng trong các ngành NGK, nuớc uống, nước sinh họat, nước thải công nghiệp,… -Phù hợp theo tiêu chuẩn đo NTU by method 180.1 […]

Thiên Ý © 2016 Thiên Ý